Biuletyn Informacji Publicznej Urzedu Gminy i Miasta w Żurominie

Biuletyn Informacji Publicznej Urzedu Gminy i Miasta w Żurominie - Strona Główna

 

Dowóz do punktu szczepień

Osoby, które będą chciały zaszczepić się przeciw COVID-19, ale mają trudność z dotarciem do punktu szczepień, będą mogły skorzystać ze specjalnie zorganizowanego transportu.

W tej sprawie prosimy o kontakt telefoniczny z Urzędem Gminy i Miasta Żuromin na numer 23 657 25 40 wew. 39 w godzinach 8:00 – 15:00.

 

Zmiany w pracy Urzędu Gminy i Miasta Żuromin

W związku z sytuacją epidemiologiczną w kraju a także Rozporządzeniem Rady Ministrów, aż do odwołania Urząd Gminy i Miasta Żuromin  częściowo pracuje w trybie zdalnym.

Pracownicy Urzędu w dalszym ciągu pozostają do Państwa dyspozycji, jednak w sytuacjach kiedy jest to możliwe prosimy, o kontakt elektroniczny (ePUAP, e-mail: ugimz@zuromin.info), telefoniczny nr  tel. 23 6572558, fax. 23 6572540. Przy drzwiach wejściowych została ustawiona urna na korespondencję.

Kasa w Urzędzie jest czynna. Prosimy jednak o to aby, opłaty za podatek lub odpady komunalne były wpłacane przelewem internetowym, w banku lub na poczcie.

Wpłaty z tytułu podatków (podatek od nieruchomości, podatek od środków transportu, podatek rolny i leśny, opłata od posiadania psów, opłata za zajęcie pasa drogowego, opłata prolongacyjna, odsetki od nieterminowych wpłat ww. należności, opłata skarbowa, opłata za pełnomocnictwo) należy dokonywać na rachunek bankowy:

86 8242 0008 2001 0002 3533 0001

Wpłaty z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi prosimy wpłacać na rachunek bankowy:

26 8242 0008 2001 0002 3533 0014

O wszelkich dalszych działaniach będziecie Państwo informowani za pośrednictwem strony internetowej www.zuromin.ibip.net.pl

Dziękuję Państwu za zrozumienie powagi sytuacji, a za utrudnienia serdecznie przepraszam.

Burmistrz Gminy i Miasta Żuromin

Aneta Goliat

Witamy na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy i Miasta Żuromin

Gmina i Miasto Żuromin
09-300 Żuromin
Plac Józefa Piłsudskiego 3
woj. mazowieckie

 

Szanowni Państwo,
W związku z wprowadzanymi standardami bezpieczeństwa dla otrzymywanych wiadomości emailowych w Urzędzie Gminy i Miasta w Żurominie informujemy, że może się zdarzyć iż Państwa wiadomość trafi do skrzynki z tak zwanym "spamem" Aby uniknąć sytuacji w których zostaną Państwo bez odpowiedzi, uprzejmie prosimy o wysyłanie wiadomości email z żądaniem potwierdzenia otrzymania wiadomości. Jeżeli Państwo takiego potwierdzenia od nas nie otrzymają w ciągu dwóch dni roboczych prosimy o kontakt telefoniczny 23 657 25 58, lub 23 657 25 40 w celu sprawdzenia czy wiadomość nie wpadła do "spamu".

Dziękujemy za zrozumienie.

E-mail: ugimz@zuromin.info
tel. 23 6572558, fax. 23 6572540
REGON: 130377936
NIP: 5110270269
Platforma Elektronicznego Fakturowania:
Numer PEPPOL 5720001220
od 1 II 2015r. Urząd Gminy i Miasta Żuromin pracuje:
- od poniedziałku do piątku 7.30 - 15.30
ePUAP - Adres skrzynki instytucji: /1437063/Skrytka

Numer Konta:

Bank Spółdzielczy w Żurominie

86 8242 0008 2001 0002 3533 0001

Rządowe Centrum Legislacji:

 

Burmistrz i Zastępca przyjmują obywateli w sprawach skarg i wniosków w każdy wtorek w godzinach: od 10:00 do 13:00 i dodatkowo od 15:00 do 16:00 po uprzednim zgłoszeniu wizyty w sekretariacie. Zgłoszenia należy dokonać w godzinach pracy urzędu telefonicznie pod numerem (23)6572540 lub drogą elektroniczną ugimz@zuromin.info

Numer Konta

Urząd Gminy i Miasta w Żurominie informuje,  iż zgodnie  z ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 225, poz. 1635), od dnia 1 maja 2011 r. zapłata opłaty skarbowej będzie dokonywana jedynie gotówką lub bezgotówkowo na konto urzędu w kasie Urzędu lub na rachunek  w banku Nr konta:

86 8242 0008 2001 0002 3533 0001

Bank Spółdzielczy w Żurominie

Dotyczy wpłat:

 • podatku od nieruchomości,
 • podatku rolnego,
 • podatku leśnego,
 • łącznego zobowiązania pieniężnego,
 • podatku od środków transportowych,
 • opłaty skarbowej,
 • opłaty targowej,
 • opłaty od posiadania psa,
 • opłaty za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
 • opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów,
 • opłaty z tytułu czynszu dzierżawnego,
 • opłaty za zajęcie pasa drogowego - drogi gminne,
 • opłaty za umieszczenie urządzenia w pasie drogowym,
 • opłaty z tytułu mandatów,
 • wpłaty z tytułu udostępniania danych z ewidencji ludności i innych wpłat USC

 

Wydzielony rachunek bankowy dotyczący wpłat za odpady komunalne

26 8242 0008 2001 0002 3533 0014

 

Wydzielony rachunek bankowy Gminy i Miasta Żuromin (Organ) na który prosimy przekazywać należności z tytułu dotacji, subwencji, udziałów w PIT i CIT (Urzędy Skarbowe, MF)

43 8242 0008 2001 0002 3520 0019

Bank Spółdzielczy w Żurominie

1 września - początek Powszechnego Spisu Rolnego PSR 2020

TRANSMISJE Z SESJI RADY MIEJSKIEJ W ŻUROMINIE

Sesje Rady Miejskiej w Żurominie 2018-2023 - posiedzenia.pl - Zakładka Transmisja - Archiwum

Dofinansowania

Dofinansowania z UE

Ja w internecie

Dobry Start oraz Rodzina 500 plus

Sygnalista - zgłaszanie nieprawidłowości

Uwaga Przedsiębiorco ! Nie daj szię oszukać. Wpis i zmiana w CEIDG są BEZPŁATNE