Żuromin - Biuletyn Informacji Publicznej

Żuromin - Biuletyn Informacji Publicznej - Strona główna

 

Praca Urzędu Gminy i Miasta Żuromin

 Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii Urząd Gminy i Miasta Żuromin wprowadza nowe zasady obsługi interesantów.

 

Sprawy wymagające osobistej obecności będą załatwiane z zachowaniem odpowiednich rygorów sanitarnych.

Pracownicy Urzędu Gminy obsługują Interesantów wyposażonych w maseczki, po wcześniejszej dezynfekcji rąk przy wejściu do Urzędu.

Należy zachować bezpieczne odległości (minimum 1,5 metra).

Dopuszczalna liczba interesantów przebywających, w tym samym czasie, w jednym pomieszczeniu nie może być większa niż 1 osoba na jedno stanowisko obsługi.

W trosce o bezpieczeństwo interesantów i pracowników Urzędu Gminy i Miasta, zaleca się ograniczenie wizyt w Urzędzie do niezbędnych.


Kasa Urzędu czynna jest każdego dnia w godz. 8.00 - 12.00

Prosimy jednak, jeśli to możliwe o dokonywanie wpłat poprzez internetowe przelewy bankowe. Wpłaty z tytułu podatków (podatek od nieruchomości, podatek od środków transportu, podatek rolny i leśny, opłata od posiadania psów, opłata za zajęcie pasa drogowego, opłata prolongacyjna, odsetki od nieterminowych wpłat ww. należności) należy dokonywać na rachunek bankowy:

86 8242 0008 2001 0002 3533 0001

Wpłaty z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi prosimy wpłacać na rachunek bankowy:

26 8242 0008 2001 0002 3533 0014

Kontakt do Urzędu Gminy i Miasta Żuromin

tel. 23 6572558, fax. 23 6572540

e-mail: ugimz@zuromin.info

http://www.zuromin.ibip.net.pl/

Kontakt do Urzędu Stanu Cywilnego

tel. 23 6572461

Burmistrz Gminy i Miasta

Aneta Goliat

Witamy na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy i Miasta Żuromin

Gmina i Miasto Żuromin
09-300 Żuromin
Plac Józefa Piłsudskiego 3
woj. mazowieckie

 

Szanowni Państwo,
W związku z wprowadzanymi standardami bezpieczeństwa dla otrzymywanych wiadomości emailowych w Urzędzie Gminy i Miasta w Żurominie informujemy, że może się zdarzyć iż Państwa wiadomość trafi do skrzynki z tak zwanym "spamem" Aby uniknąć sytuacji w których zostaną Państwo bez odpowiedzi, uprzejmie prosimy o wysyłanie wiadomości email z żądaniem potwierdzenia otrzymania wiadomości. Jeżeli Państwo takiego potwierdzenia od nas nie otrzymają w ciągu dwóch dni roboczych prosimy o kontakt telefoniczny 23 657 25 58, lub 23 657 25 40 w celu sprawdzenia czy wiadomość nie wpadła do "spamu".

Dziękujemy za zrozumienie.

E-mail: ugimz@zuromin.info
tel. 23 6572558, fax. 23 6572540
REGON: 130377936
NIP: 5110270269
Platforma Elektronicznego Fakturowania:
Numer PEPPOL 5720001220
od 1 II 2015r. Urząd Gminy i Miasta Żuromin pracuje:
- od poniedziałku do piątku 7.30 - 15.30
ePUAP - Adres skrzynki instytucji: /1437063/Skrytka

Numer Konta:

Bank Spółdzielczy w Żurominie

86 8242 0008 2001 0002 3533 0001

Rządowe Centrum Legislacji:

 

Burmistrz i Zastępca przyjmują obywateli w sprawach skarg i wniosków w każdy wtorek w godzinach: od 10:00 do 13:00 i dodatkowo od 15:00 do 16:00 po uprzednim zgłoszeniu wizyty w sekretariacie. Zgłoszenia należy dokonać w godzinach pracy urzędu telefonicznie pod numerem (23)6572540 lub drogą elektroniczną sekretariat-zuromin@o2.pl

Numer Konta

Urząd Gminy i Miasta w Żurominie informuje,  iż zgodnie  z ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 225, poz. 1635), od dnia 1 maja 2011 r. zapłata opłaty skarbowej będzie dokonywana jedynie gotówką lub bezgotówkowo na konto urzędu w kasie Urzędu lub na rachunek  w banku Nr konta:

86 8242 0008 2001 0002 3533 0001

Bank Spółdzielczy w Żurominie

Dotyczy wpłat:

- podatku od nieruchomości,
- podatku rolnego,
- podatku leśnego,
- łącznego zobowiązania pieniężnego,
- podatku od środków transportowych,
- opłaty skarbowej,
- opłaty targowej,
- opłaty od posiadania psa,
- opłaty za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
- opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów,
- opłaty z tytułu czynszu dzierżawnego,
- opłaty za zajęcie pasa drogowego - drogi gminne,
- opłaty za umieszczenie urządzenia w pasie drogowym,
- opłaty z tytułu mandatów,
- wpłaty z tytułu udostępniania danych z ewidencji ludności i innych wpłat USC

 

Wydzielony rachunek bankowy dotyczący wpłat za odpady komunalne

26 8242 0008 2001 0002 3533 0014

 

Wydzielony rachunek bankowy Gminy i Miasta Żuromin (Organ) na który prosimy przekazywać należności z tytułu dotacji, subwencji, udziałów w PIT i CIT (Urzędy Skarbowe, MF)

43 8242 0008 2001 0002 3520 0019

Bank Spółdzielczy w Żurominie

Informacja dla interesantów