Żuromin - Biuletyn Informacji Publicznej

Witamy na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy i Miasta Żuromin

Gmina i Miasto Żuromin
09-300 Żuromin
Plac Józefa Piłsudskiego 3
woj. mazowieckie

 

E-mail: ugimz@go2.pl
tel. 23 6572558, fax. 23 6572540
REGON: 130377936
NIP: 5110270269
od 1 II 2015r. Urząd Gminy i Miasta Żuromin pracuje:
- od poniedziałku do piątku 7.30 - 15.30
- w środy 7.30 - 16.30
ePUAP - Adres skrzynki instytucji: /1437063/Skrytka
 
Rządowe Centrum Legislacji:
 
 

 

INFORMACJA WS. SPISU AZBESTU NA TERENIE GMINY I MIASTA ŻUROMIN

 

 

Komunikat w sprawie afrykańskiego pomoru świń (ASF)

 

Ogłoszenie dotyczące Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych

Żuromin - Internetowy Manager Punktów Adresowych

Informacja dotycząca wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w 2016 roku

 

Numer Konta

Urząd Gminy i Miasta w Żurominie informuje,  iż zgodnie  z ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 225, poz. 1635), od dnia 1 maja 2011 r. zapłata opłaty skarbowej będzie dokonywana jedynie gotówką lub bezgotówkowo na konto urzędu w kasie Urzędu lub na rachunek  w banku Nr konta:

86 8242 0008 2001 0002 3533 0001

Bank Spółdzielczy w Żurominie

Informacja dla interesantów