Żuromin - Biuletyn Informacji Publicznej

Witamy na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy i Miasta Żuromin

Gmina i Miasto Żuromin
09-300 Żuromin
Plac Józefa Piłsudskiego 3
woj. mazowieckie

 

E-mail: ugimz@go2.pl
tel. 23 6572558, fax. 23 6572540
REGON: 130377936
NIP: 5110270269
od 1 II 2015r. Urząd Gminy i Miasta Żuromin pracuje:
- od poniedziałku do piątku 7.30 - 15.30
- w środy 7.30 - 16.30
ePUAP - Adres skrzynki instytucji: /1437063/Skrytka

Numer Konta:

Bank Spółdzielczy w Żurominie

86 8242 0008 2001 0002 3533 0001

Rządowe Centrum Legislacji:
 

Burmistrz i Zastępca przyjmują obywateli w sprawach skarg i wniosków w każdy wtorek w godzinach: od 10:00 do 13:00 i dodatkowo od 15:00 do 16:00 po uprzednim zgłoszeniu wizyty w sekretariacie. Zgłoszenia należy dokonać w godzinach pracy urzędu telefonicznie pod numerem (23)6572540 lub drogą elektroniczną sekretariat-zuromin@o2.pl

Druk deklaracji obowiązujący do 31.12.2018 r.

Druk deklaracji obowiązujący od 01.01.2019 r.

 

 

 

 

Konsultacje społeczne w sprawie "Programu Rewitalizacji Gminy i Miasta Żuromin na lata 2017-2023

 

 

II spotkanie konsultacyjne dotyczące opracowania Programu Rewitalizacji Gminy i Miasta Żuromin na lata 2017-2023.

 

  • pdf OBWIESZCZENIE - o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Żuromin 08-03-2017
  • pdf OBWIESZCZENIE - o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Żuromin oraz prognoz oddziaływania na środowisko do wymienionych planów miejscowych 08-03-2017

 

  • pdf Obwieszczenie 2017.01.23.pdf - OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO z dnia 23 stycznia 2017r. o podjęciu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Mazowieckiego

 

Ogłoszenia o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Żuromin oraz prognoz oddziaływania na środowisko do wymienionych planów miejscowych

  • pdf OBWIESZCZENIE 2017.02.21a.pdf - OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Żuromin z dnia 21 lutego 2017r.
  • pdf OBWIESZCZENIE 2017.02.21b.pdf - OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Żuromin oraz prognoz oddziaływania na środowisko do wymienionych planów miejscowych z dnia 21 lutego 2017r.

 

Stanowisko Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 29 czerwca 2016 w sprawie poparcia dla podziału statystycznego Województwa Mazowieckiego

 

INFORMACJA WS. SPISU AZBESTU NA TERENIE GMINY I MIASTA ŻUROMIN

 

 

Komunikat w sprawie afrykańskiego pomoru świń (ASF)

 

Ogłoszenie dotyczące Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych

Żuromin - Internetowy Manager Punktów Adresowych

Informacja dotycząca wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w 2016 roku

 

Numer Konta

Urząd Gminy i Miasta w Żurominie informuje,  iż zgodnie  z ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 225, poz. 1635), od dnia 1 maja 2011 r. zapłata opłaty skarbowej będzie dokonywana jedynie gotówką lub bezgotówkowo na konto urzędu w kasie Urzędu lub na rachunek  w banku Nr konta:

86 8242 0008 2001 0002 3533 0001

Bank Spółdzielczy w Żurominie