Żuromin - Biuletyn Informacji Publicznej

Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Ciechanowie

Obwieszczenie Starosty Żuromińskiego

  • pdf Obwieszczenie.pdf - O wydaniu decyzji na realizację inwestycji drogowej - ul. Morgowa w Będzyminie

Obwieszczenie Starosty Żuromińskiego

  • pdf Obwieszczenie.pdf - Obwieszczenie o wydanie pozwolenia na budowę ulicy Morgowej w Będzyminie

Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Ciechanowie

  • jpeg Obwieszczenie.jpg - Obwieszczenie dotyczące pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego-przepąwki dla ryb na stopniu wodnym MEW Brudnice w km 153+260 rzeki wkry

Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Ciechanowie

  • jpeg ScanImage1053.jpg - wydanie pozwolenia wodnoprawnego na prowadzenie pod dnem Luty gazociągu

Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Ciechanowie

  • jpeg ScanImage1052.jpg - Obwieszczenie dotyczące wydania decyzji udzielającej pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie studni wierconej w Olszewie działka nr 499/2

Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Ciechanowie

Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Ciechanowie

  • jpeg ScanImage1028.jpg - Pozwolenie wodnoprawne na przebudowę rowu melioracyjnego "O" na działkach nr ewid. 406/7 i 406/2 w Żurominie

Pismo Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi RRW-1601-167-2019

Obwieszczenie Ministra Inwestycji i Rozwoju

  • jpeg ScanImage1027.jpg - Obwieszczenie Ministra Inwestycji i Rozwoju w sprawie decyzji nr 121/C/2016 Wojewody Mazowieckiego
  • jpeg ScanImage1026.jpg - Obwieszczenie Ministra Inwestycji i Rozwoju w sprawie decyzji nr 121/C/2016 Wojewody Mazowieckiego

Obwieszczenie Starosty Żuromińskiego

  • jpeg ScanImage1012.jpg - Decyzja nr 23/2019 zatwierdzajaca projekt budowlany i udzielająca pozwolenia na budowę linii kablowej SN 30kV na rzecz LongWing sp. z o.o. w Warszawie