Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy i Miasta w Żurominie

Wybory samorządowe 2024 - Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy i Miasta w Żurominie

Urzędnik wyborczy gminy i miasta Żuromin - Katarzyna Kotarska Tel.698658510

 • pdf Wyciagi z obwieszczenia wbp tura 2 - OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO W WARSZAWIE I z dnia 22 kwietnia 2024 r. uzupełniające obwieszczenie z dnia 9 kwietnia 2024 r. o wynikach wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast na obszarze województwa mazowieckiego
 • pdf WYBORY BURMISTRZA GMINY I MIASTA ŻUROMIN - PONOWNE GŁOSOWANIE PROTOKÓŁ WYNIKÓW GŁOSOWANIA I WYNIKÓW WYBORÓW BURMISTRZA GMINY I MIASTA ŻUROMIN
 • png Informacja - dla wyborców odnośnie godzin otwarcia lokali wyborczych II turze wyborów na Burmistrza w dniu 21 kwietnia 2024
 • pdf OGŁOSZENIE - o bezpłatnym transporcie w II turze wyborów na Burmistrza w dniu głosowania 21 kwietnia 2024r
 • pdf Informacja - dla wyborców odnośnie nowego obwodu głosowania
 • pdf Informacja - dla wyborców odnośnie godzin otwarcia lokali wyborczych
 • pdf OGŁOSZENIE - o bezpłatnym transporcie w dniu wyborów 07 kwietnia 2024r.
 • pdf OBWIESZCZENIE - Miejskiej Komisji Wyborczej w Żurominie z dnia 18 marca 2024 r. o zarejestrowanych kandydatach na burmistrza w wyborach Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.
 • pdf OBWIESZCZENIE - Miejskiej Komisji Wyborczej w Żurominie z dnia 18 marca 2024 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnychw wyborach do Rady Miejskiej w Żurominie zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.
 • pdf OBWIESZCZENIE - Miejskiej Komisji Wyborczej w Żurominie z dnia 18.03.2024r. o przyznanych numerach list kandydatów na radnych w wyborach do Rady Miejskiej w Żurominie
 • pdf INFORMACJA - o składach i funkcjach obwodowych komisji wyborczych
 • pdf POSTANOWIENIE - Postanowienie Nr 188 Komisarza Wyborczego w Ciechanowie II z 14.03. 2024 w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach do organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 07.04.2024
 • pdf KOMUNIKAT - w sprawie losowania nr list kandydatów na radnych w wyborach do Rady Miejskiej w Żurominie
 • pdf OBWIESZCZENIE - Komisarza Wyborczego w Ciechanowie II z dnia 14 marca 2024 r.
 • pdf KOMUNIKAT - Komisarza Wyborczego w Ciechanowie II z dnia 12 marca 2024 roku
 • pdf INFORMACJA - Komisarza Wyborczego w Ciechanowie II z dnia 11 marca 2024 r.
 • pdf INFORMACJA - o składzie Miejskiej Komisji i dyżurach przyjmowania kandydatów na Burmistrza
 • pdf INFORMACJA - odnośnie pełnienia dyżurów przez Urzędnika Wyborczego w Żurominie
 • pdf INFORMACJA - aktualna informacja o składzie Miejskiej Komisji Wyborczej w Żurominie
 • pdf INFORMACJA - Miejskiej Komisji Wyborczej w Żurominie o składzie, siedzibie i dyżurach
 • pdf OBWIESZCZENIE - Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 27 lutego 2024 roku o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024r.
 • pdf POSTANOWIENIE - 159 Komisarza Wyborczego w Ciechanowie II z dnia 19 lutego 2024 r
 • pdf INFORMACJA - KOMISARZA WYBORCZEGO W CIECHANOWIE II Z DNIA 22 LUTEGO 2024

Wzory dokumentów w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024r.

Zarządzenie Nr 22/2024 Burmistrza GiM Żuromin z dnia 5 lutego 2024r. w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych

 • pdf 20240206125540 - Zarządzenie Nr 22/2024 Burmistrz GIM Żuromin z dnia 5 lutego 2024r. w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych

KOMUNIKAT Komisarza Wyborczego w Ciechanowie II z dnia 30 stycznia 2024 r.

 • pdf KOMUNIKAT - Komisarza Wyborczego w Ciechanowie II z dnia 30 stycznia 2024 r.

ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW Z DNIA 29 STYCZNIA 2024 R.

 • pdf ROZPORZĄDZENIE - PREZESA RADY MINISTRÓW Z DNIA 29 STYCZNIA 2024 R. W SPRAWIE ZARZĄDZENIE WYBORÓW DO RAD GMIN, RAD POWIATÓW, SEJMIKÓW WOJEWÓDZTW I RAD DZIELNIC M.ST. WARSZAWY ORAZ WYBORÓW WÓJTÓW, BURMISTRZÓW I PREZYDENTÓW MIAST
 • pdf Kalendarz wyborczy

POSTANOWIENIE NR 9/2024 KOMISARZA WYBORCZEGO W CIECHANOWIE II Z 22.01.2024 W SPRAWIE PODZIAŁU POWIATU NA OKRĘGI WYBORCZE, USTALENIA ICH GRANIC, NUMERÓW ORAZ LICZBY RADNYCH WYBIERANYCH W KAŻDYM OKRĘGU

 • pdf POSTANOWIENIE - NR 9/2024 KOMISARZA WYBORCZEGO W CIECHANOWIE II Z 22.01.2024 W SPRAWIE PODZIAŁU POWIATU NA OKRĘGI WYBORCZE, USTALENIA ICH GRANIC, NUMERÓW ORAZ LICZBY RADNYCH WYBIERANYCH W KAŻDYM OKRĘGU

POSTANOWIENIE NR 72024 KOMISARZA WYBORCZEGO W CIECHANOWIE II Z 15.01.2024 W SPRAWIE ZMIANY W PODZIALE GMINY I MIASTA ŻUROMIN NA STAŁE OBWODY GŁOSOWANIA

 • pdf POSTANOWIENIE - NR 72024 KOMISARZA WYBORCZEGO W CIECHANOWIE II Z 15.01.2024 W SPRAWIE ZMIANY W PODZIALE GMINY I MIASTA ŻUROMIN NA STAŁE OBWODY GŁOSOWANIA

Zarządzenie Wojewody Mazowieckiego z dnia 20 listopada 2023 roku.

 • pdf ZARZĄDZENIE - WOJEWODY MAZOWIECKIEGO z dnia 20 listopada 2023 r. w sprawie ustalenia liczby radnych wybieranych w wyborach w 2024 r. na obszarze województwa mazowieckiego do Sejmiku Województwa Mazowieckiego, rad powiatów, rad gmin oraz rad dzielnic miasta stołecznego Warszawy
 • pdf ZAŁĄCZNIK - do ZARZĄDZENIA WOJEWODY MAZOWIECKIEGO z dnia 20 listopada 2023 r. w sprawie ustalenia liczby radnych wybieranych w wyborach w 2024 r. na obszarze województwa mazowieckiego do Sejmiku Województwa Mazowieckiego, rad powiatów, rad gmin oraz rad dzielnic miasta stołecznego Warszawy
 • pdf OBWIESZCZENIE - WOJEWODY MAZOWIECKIEGO z dnia 30 listopada 2023 r.