Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy i Miasta w Żurominie

Wnioski - Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy i Miasta w Żurominie

Wniosek na umieszczenie urządzenia w pasie drogowym

  • pdf 20200609075349.pdf - Wniosek na lok. w pasie drogowym urządzenia nie związanego z jej funkcjonowaniem

wniosek na zajecie pasa drogi gminnej w celu prowadzenia robót i umieszczenia urządzenia niezwiązanego z jej funkcjonowaniem