Biuletyn Informacji Publicznej Urzedu Gminy i Miasta w Żurominie

Biuletyn Informacji Publicznej Urzedu Gminy i Miasta w Żurominie - Zarządzenia Burmistrza 2021

  • pdf Zarządzenie Nr 1.2021 z dnia 4.01.2020r..pdf - Zarządzenie Nr 1/2021 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 4.01.2021r. w sprawie: ustalenia pogotowia kasowego dla Urzędu Gminy i Miasta Żuromin na rok 2021
  • pdf Zarządzenie Nr 2.2021 z dnia 7.01.2021r..pdf - Zarządzenie Nr 2/2021 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 7.01.2021r. w sprawie ustalenia ceny nieruchomości i terminu podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży.
  • pdf Zarządzenie Nr 3.2021 z dnia 7.01.2021r..pdf - Zarządzenie Nr 3/2021 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 7.01.2021r. w sprawie określenia podstawowej kwoty dotacji dla przedszkoli oraz ogłoszenia informacji o niej w Biuletynie Informacji Publicznej
  • pdf Zarządzenie Nr 4.2021 z dnia 8.01.2021r..pdf - Zarządzenie Nr 4/2021 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 8.01.2021r. w sprawie upoważnienia kierowników jednostek organizacyjnych do zaciągania w 2021r. zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy do kwoty 2 500 000zł rocznie.
  • pdf Zarządzenie Nr 5.2021 z dnia 8.01.2021r..pdf - Zarządzenie Nr 5/2021 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 8.01.2021r. w sprawie zawarcia umowy i ustalenia stawki czynszu z tytułu dzierżawy części dachu Szkoły Podstawowej w Kliczewie Dużym.
  • pdf Zarządzenie Nr 6.2020 z dnia 8.01.2021r..pdf - Zarządzenie Nr 6/2021 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 8.01.2021r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Chamska w celu zebrania opinii dotyczących wyboru inwestycji realizowanej w miejscowości Chamsk, finansowanej z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych wsparcie gmin popegeerowskich.
  • pdf Zarządzenie Nr 10.2021 z dnia 18.01.2021r..pdf - Zarządzenie Nr 10/2021 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 10.01.2021r. w sprawie wprowadzenia: Karty audytu wewnętrznego, Księgi procedur audytu wewnętrznego, kodeksu Etyki Audytora Wewnętrznego oraz Programu zapewnienia i poprawy jakości audytu wewnętrznego w Gminie i Mieście Żuromin.
  • pdf Zarządzenie Nr 11.2021 z dnia 19.01.2021r..pdf - Zarządzenie Nr 11/2021 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 19.01.2021r. w sprawie ustalenia terminów postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy do składania dokumentów do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych i punktów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina i Miasto Żuromin w roku szkolnym 2021/2022
  • pdf Zarządzenie Nr 12.2021 z dnia 19.01.2021r..pdf - Zarządzenie Nr 12/2021 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 19.01.2021r. w sprawie analizy poniesionych w 2020 roku wydatków na wynagrodzenia nauczycieli oraz ustalenia jednorazowego dodatku uzupełniającego.
  • pdf Zarządzenie Nr 13.2021 z dnia 20.01.20201r..pdf - Zarządzenie Nr 13/2021 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 19.01.2021r. w sprawie przedłożenia sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminą i Miasto Żuromin.

Zarządzenia Burmistrza 2021