Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy i Miasta w Żurominie

Podatki i opłaty lokalne na 2016r. - Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy i Miasta w Żurominie

Zgodnie z art. 11a Ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych od dnia 1 stycznia 2016 roku ww. podatki lokalne do kwoty 100 zł płatne są jednorazowo w terminie płatności pierwszej raty. (DZ.U. z 2014 poz. 849 z późn zm.)