Żuromin - Biuletyn Informacji Publicznej

Historia zmian

 • Artykuł : "dotyczy przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa czterech kurników o obsadzie łącznej 200000 sztuk brojlerów (800 DJP) utrzymywanych w systemie ściołowym wraz z obiektami towarzyszącymi” w Olszewie " stworzono dnia: 2017-06-21 10:13 przez: Aleksandra Wnuk
 • Strona : "Zarządzenia Burmistrza 2017" zmieniono dnia: 2017-06-21 08:02 przez: Magdalena Szychułda
 • Strona : "Podatki i opłaty lokalne na 2017r." zmieniono dnia: 2017-06-20 15:28 przez: Mariusz Bryska
 • Strona : "Podatki i opłaty lokalne na 2017r." zmieniono dnia: 2017-06-20 15:28 przez: Mariusz Bryska
 • Strona : "Podatki i opłaty lokalne na 2017r." zmieniono dnia: 2017-06-20 15:27 przez: Mariusz Bryska
 • Artykuł : "dotyczy wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji pn: Przebudowa zespołu istniejących obiektów inwentarskich polegająca na modernizacji wentylacji w Brudnicach " stworzono dnia: 2017-06-20 09:37 przez: Aleksandra Wnuk
 • Artykuł : "Dotyczy przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: Budowa Fermy Drobiu składającej się z dwóch budynków inwentarskich w Dębsku" zmieniono dnia: 2017-06-20 08:46 przez: Aleksandra Wnuk
 • Artykuł : "Dotyczy przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: Budowa Fermy Drobiu składającej się z dwóch budynków inwentarskich w Dębsku" zmieniono dnia: 2017-06-20 08:46 przez: Aleksandra Wnuk
 • Artykuł : "Dotyczy przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: Budowa Fermy Drobiu składającej się z dwóch budynków inwentarskich w Dębsku" zmieniono dnia: 2017-06-20 08:46 przez: Aleksandra Wnuk
 • Artykuł : "1" zmieniono dnia: 2017-06-20 08:45 przez: Aleksandra Wnuk
 • Artykuł : "1" zmieniono dnia: 2017-06-20 08:44 przez: Aleksandra Wnuk
 • Artykuł : "1" zmieniono dnia: 2017-06-20 08:44 przez: Aleksandra Wnuk
 • Artykuł : "1" stworzono dnia: 2017-06-20 07:52 przez: Piotr Suchoparski
 • Strona : "Oświadczenia majątkowe w 2017 roku" zmieniono dnia: 2017-06-19 14:00 przez: Mariusz Bryska
 • Strona : "Oświadczenia majątkowe w 2017 roku" zmieniono dnia: 2017-06-19 14:00 przez: Mariusz Bryska
 • Strona : "Oświadczenia majątkowe w 2017 roku" zmieniono dnia: 2017-06-19 13:57 przez: Mariusz Bryska
 • Strona : "Oświadczenia majątkowe w 2017 roku" zmieniono dnia: 2017-06-19 13:57 przez: Mariusz Bryska
 • Artykuł : "Ogłoszenie o XXXIV Sesji Rady Miejskiej w Żurominie w dniu 23 czerwca 2017r" zmieniono dnia: 2017-06-16 13:04 przez: Mariusz Bryska
 • Artykuł : "Ogłoszenie o XXXIV Sesji Rady Miejskiej w Żurominie w dniu 23 czerwca 2017r" stworzono dnia: 2017-06-16 13:02 przez: Mariusz Bryska
 • Strona : "Oświadczenia majątkowe w 2017 roku" zmieniono dnia: 2017-06-14 11:30 przez: Luiza Filaszkiewicz
 • Artykuł : "3. Informacja z otwarcia ofert" zmieniono dnia: 2017-06-13 15:10 przez: Mariusz Bryska
 • Artykuł : "3. Informacja z otwarcia ofert" stworzono dnia: 2017-06-13 15:09 przez: Mariusz Bryska
 • Strona : "Zarządzenia Burmistrza 2017" zmieniono dnia: 2017-06-13 13:37 przez: Magdalena Szychułda
 • Strona : "Strona główna" zmieniono dnia: 2017-06-13 12:59 przez: Piotr Suchoparski
 • Strona : "Strona główna" zmieniono dnia: 2017-06-13 12:55 przez: Piotr Suchoparski
 • Strona : "Przetarg nr 10/2017" zmieniono dnia: 2017-06-13 12:51 przez: Piotr Suchoparski
 • Strona : "Przetarg nr 10/2017" stworzono dnia: 2017-06-13 12:50 przez: Piotr Suchoparski
 • Artykuł : "2017-06-13 - dotyczy wydania odmownej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji pn: Budowa dwóch budynków inwentarskich – chlewni o obsadzie do 1200 sztuk tuczników każda w Kliczewie Małym " stworzono dnia: 2017-06-13 08:05 przez: Aleksandra Wnuk
 • Strona : "Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Gminy Żuromin 2017" zmieniono dnia: 2017-06-12 13:53 przez: Piotr Suchoparski
 • Strona : "Strona główna" zmieniono dnia: 2017-06-08 14:34 przez: Piotr Suchoparski