Żuromin - Biuletyn Informacji Publicznej

Historia zmian

 • Strona : "Zarządzenia Burmistrza 2017" zmieniono dnia: 2017-09-25 13:22 przez: Katarzyna Cyrankowska
 • Strona : "Zarządzenia Burmistrza 2017" zmieniono dnia: 2017-09-25 13:05 przez: Katarzyna Cyrankowska
 • Strona : "Zarządzenia Burmistrza 2017" zmieniono dnia: 2017-09-25 12:56 przez: Katarzyna Cyrankowska
 • Artykuł : "4. Pytania nr 2 do SIWZ/ Odpowiedzi" zmieniono dnia: 2017-09-22 13:24 przez: Piotr Suchoparski
 • Artykuł : "4. Pytania nr 2 do SIWZ/ Odpowiedzi" zmieniono dnia: 2017-09-22 13:23 przez: Ewa Wnuk
 • Artykuł : "4. Pytania nr 2 do SIWZ/ Odpowiedzi" zmieniono dnia: 2017-09-22 12:44 przez: Ewa Wnuk
 • Artykuł : "4. Pytania nr 2 do SIWZ/ Odpowiedzi" zmieniono dnia: 2017-09-22 12:43 przez: Ewa Wnuk
 • Artykuł : "4. Pytania nr 2 do SIWZ/ Odpowiedzi" stworzono dnia: 2017-09-22 12:42 przez: Ewa Wnuk
 • Artykuł : "Ogłoszenie o XXXVIII Sesji Rady Miejskiej w Żurominie w dniu 28 września 2017r" zmieniono dnia: 2017-09-21 13:55 przez: Luiza Filaszkiewicz
 • Artykuł : "Ogłoszenie o XXXVIII Sesji Rady Miejskiej w Żurominie w dniu 28 września 2017r" stworzono dnia: 2017-09-21 13:55 przez: Luiza Filaszkiewicz
 • Artykuł : "3. Pytanie do SIWZ - Odpowiedź, ZMIANA treści SIWZ" zmieniono dnia: 2017-09-20 13:31 przez: Ewa Wnuk
 • Artykuł : "3. Pytanie do SIWZ - Odpowiedź, ZMIANA treści SIWZ" stworzono dnia: 2017-09-20 13:30 przez: Ewa Wnuk
 • Strona : "Konsultacje Społeczne" stworzono dnia: 2017-09-20 12:48 przez: Piotr Suchoparski
 • Artykuł : "W poszukiwaniu Jesieni" zmieniono dnia: 2017-09-20 10:15 przez: Piotr Suchoparski
 • Artykuł : "W poszukiwaniu Jesieni" zmieniono dnia: 2017-09-20 10:14 przez: Piotr Suchoparski
 • Artykuł : "dotyczy przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: Budowa Fermy Drobiu składającej się z dwóch budynków inwentarskich przeznaczonych do odchowu kur niosek i kogutów w Dębsku " stworzono dnia: 2017-09-19 13:33 przez: Aleksandra Wnuk
 • Artykuł : "W poszukiwaniu Jesieni" zmieniono dnia: 2017-09-17 20:19 przez: Aneta Betlińska
 • Artykuł : "W poszukiwaniu Jesieni" zmieniono dnia: 2017-09-17 20:18 przez: Aneta Betlińska
 • Artykuł : "W poszukiwaniu Jesieni" stworzono dnia: 2017-09-17 20:17 przez: Aneta Betlińska
 • Artykuł : "2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia" zmieniono dnia: 2017-09-15 15:10 przez: Mariusz Bryska
 • Artykuł : "2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia" stworzono dnia: 2017-09-15 15:08 przez: Mariusz Bryska
 • Artykuł : "1. Ogłoszenie o zamówieniu" zmieniono dnia: 2017-09-15 15:08 przez: Mariusz Bryska
 • Artykuł : "1. Ogłoszenie o zamówieniu" stworzono dnia: 2017-09-15 15:08 przez: Mariusz Bryska
 • Strona : "Przetarg nr 18/2017" zmieniono dnia: 2017-09-15 15:07 przez: Mariusz Bryska
 • Strona : "Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Gminy Żuromin 2017" zmieniono dnia: 2017-09-14 15:37 przez: Mariusz Bryska
 • Artykuł : "obwieszczenie dotyczace przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: Budowa dwóch budynków inwentarskich przeznaczonych do hodowli brojlera kurzego o obsadzie 55000 sztuk każdy w Olszewie " stworzono dnia: 2017-09-14 12:17 przez: Aleksandra Wnuk
 • Strona : "Oświadczenia majątkowe w 2017 roku" zmieniono dnia: 2017-09-14 09:19 przez: Mariusz Bryska
 • Strona : "Oświadczenia majątkowe w 2017 roku" zmieniono dnia: 2017-09-14 09:19 przez: Mariusz Bryska
 • Strona : "Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Gminy Żuromin 2017" zmieniono dnia: 2017-09-13 15:39 przez: Mariusz Bryska
 • Strona : "Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Gminy Żuromin 2017" zmieniono dnia: 2017-09-13 15:38 przez: Mariusz Bryska