Żuromin - Biuletyn Informacji Publicznej

Historia zmian

 • Strona : "Zarządzenia Burmistrza 2018" zmieniono dnia: 2018-02-22 07:59 przez: Katarzyna Cyrankowska
 • Strona : "Zarządzenia Burmistrza 2017" zmieniono dnia: 2018-02-22 07:58 przez: Katarzyna Cyrankowska
 • Artykuł : "dotyczy wydania odmownej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji pn: Budowa obiektów inwentarskich do chowu brojlera indyczego w ilości do 40000 sztuk w Poniatowie" stworzono dnia: 2018-02-21 13:35 przez: Aleksandra Wnuk
 • Strona : "Zarządzenia Burmistrza 2018" zmieniono dnia: 2018-02-21 08:20 przez: Katarzyna Cyrankowska
 • Strona : "Zarządzenia Burmistrza 2018" zmieniono dnia: 2018-02-21 08:09 przez: Katarzyna Cyrankowska
 • Strona : "Zarządzenia Burmistrza 2018" zmieniono dnia: 2018-02-21 08:01 przez: Katarzyna Cyrankowska
 • Strona : "ALARM POGODOWY" zmieniono dnia: 2018-02-20 08:19 przez: Aleksandra Wnuk
 • Artykuł : "2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia" zmieniono dnia: 2018-02-16 13:06 przez: Mariusz Bryska
 • Artykuł : "2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia" zmieniono dnia: 2018-02-16 13:01 przez: Mariusz Bryska
 • Artykuł : "2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia" zmieniono dnia: 2018-02-16 13:00 przez: Mariusz Bryska
 • Artykuł : "2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia" zmieniono dnia: 2018-02-16 12:59 przez: Mariusz Bryska
 • Artykuł : "2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia" zmieniono dnia: 2018-02-16 12:57 przez: Mariusz Bryska
 • Artykuł : "2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia" zmieniono dnia: 2018-02-16 12:53 przez: Mariusz Bryska
 • Artykuł : "2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia" stworzono dnia: 2018-02-16 12:53 przez: Mariusz Bryska
 • Artykuł : "1. Ogłoszenie o zamówieniu" zmieniono dnia: 2018-02-16 12:53 przez: Mariusz Bryska
 • Artykuł : "1. Ogłoszenie o zamówieniu" stworzono dnia: 2018-02-16 12:52 przez: Mariusz Bryska
 • Strona : "Przetarg nr 3/2018" zmieniono dnia: 2018-02-16 12:52 przez: Mariusz Bryska
 • Strona : "Przetarg nr 3/2018" zmieniono dnia: 2018-02-16 12:51 przez: Mariusz Bryska
 • Strona : "Przetarg nr 3/2018" zmieniono dnia: 2018-02-16 12:51 przez: Mariusz Bryska
 • Strona : "Zarządzenia Burmistrza 2018" zmieniono dnia: 2018-02-14 16:23 przez: Katarzyna Cyrankowska
 • Strona : "Zarządzenia Burmistrza 2018" zmieniono dnia: 2018-02-14 16:22 przez: Katarzyna Cyrankowska
 • Strona : "Zarządzenia Burmistrza 2018" zmieniono dnia: 2018-02-14 16:18 przez: Katarzyna Cyrankowska
 • Strona : "ALARM POGODOWY" zmieniono dnia: 2018-02-14 10:06 przez: Aleksandra Wnuk
 • Artykuł : "4. Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej" stworzono dnia: 2018-02-13 15:11 przez: Ewa Wnuk
 • Artykuł : "2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia" zmieniono dnia: 2018-02-13 14:34 przez: Mariusz Bryska
 • Artykuł : "2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia" zmieniono dnia: 2018-02-13 14:34 przez: Mariusz Bryska
 • Artykuł : "2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia" zmieniono dnia: 2018-02-13 14:33 przez: Mariusz Bryska
 • Artykuł : "2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia" zmieniono dnia: 2018-02-13 14:31 przez: Mariusz Bryska
 • Artykuł : "2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia" stworzono dnia: 2018-02-13 14:29 przez: Mariusz Bryska
 • Artykuł : "1. Ogłoszenie o zamówieniu" stworzono dnia: 2018-02-13 14:28 przez: Mariusz Bryska