Żuromin - Biuletyn Informacji Publicznej

Historia zmian

 • Artykuł : "2017-05-24 - dotyczy wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji pn: Wykonanie urządzenia umożliwiającego pobór wód podziemnych tj. zabudowa otworu studziennego o głębokości 98 m we Franciszkowie " stworzono dnia: 2017-05-24 12:31 przez: Aleksandra Wnuk
 • Artykuł : "2017-05-24 - dotyczy przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: Budowa sześciu obiektów do chowu trzody chlewnej o obsadzie 1000 sztuk tucznika każdy w systemie rusztowym w Poniatowie " stworzono dnia: 2017-05-24 10:01 przez: Aleksandra Wnuk
 • Artykuł : "2017-05-22 - dotyczy wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji w miejscowości Osówka, gmina Lubowidz" stworzono dnia: 2017-05-22 11:32 przez: Aleksandra Wnuk
 • Artykuł : "2017-05-22 - dotyczy wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji w miejscowości Osówka, gmina Lubowidz" stworzono dnia: 2017-05-22 11:30 przez: Aleksandra Wnuk
 • Artykuł : "Zabawy na świeżym powietrzu" zmieniono dnia: 2017-05-19 21:17 przez: Aneta Betlińska
 • Artykuł : "Zabawy na świeżym powietrzu" zmieniono dnia: 2017-05-19 21:13 przez: Aneta Betlińska
 • Artykuł : "Zabawy na świeżym powietrzu" stworzono dnia: 2017-05-19 21:06 przez: Aneta Betlińska
 • Strona : "Zarządzenia Burmistrza 2017" zmieniono dnia: 2017-05-19 13:47 przez: Magdalena Szychułda
 • Artykuł : "Księga Rejestrowa Instytucji Kultury Żuromińskie Centrum Kultury" zmieniono dnia: 2017-05-19 10:47 przez: Piotr Suchoparski
 • Artykuł : "Księga Rejestrowa Instytucji Kultury Powiatowo – Miejska Biblioteka Publiczna W Żurominie" zmieniono dnia: 2017-05-19 10:44 przez: Piotr Suchoparski
 • Artykuł : "Księga Rejestrowa Instytucji Kultury Powiatowo – Miejska Biblioteka Publiczna W Żurominie" zmieniono dnia: 2017-05-19 10:44 przez: Piotr Suchoparski
 • Artykuł : "Ogłoszenie o XXXIII Sesji Rady Miejskiej w Żurominie w dniu 25 maja 2017r" stworzono dnia: 2017-05-18 14:36 przez: Luiza Filaszkiewicz
 • Artykuł : "2017-05-18 - dotyczy wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji pn: Wydobywanie kopaliny ze złoża piasków Brudnice IV w Brudnicach" stworzono dnia: 2017-05-18 10:00 przez: Aleksandra Wnuk
 • Artykuł : "Usuwanie i utylizacja materiałów zawierających azbest na terenie Gminy i Miasta Żuromin" zmieniono dnia: 2017-05-18 08:15 przez: Piotr Suchoparski
 • Artykuł : "Usuwanie i utylizacja materiałów zawierających azbest na terenie Gminy i Miasta Żuromin" zmieniono dnia: 2017-05-18 08:14 przez: Piotr Suchoparski
 • Artykuł : "Usuwanie i utylizacja materiałów zawierających azbest na terenie Gminy i Miasta Żuromin" zmieniono dnia: 2017-05-18 08:08 przez: Piotr Suchoparski
 • Artykuł : "Usuwanie i utylizacja materiałów zawierających azbest na terenie Gminy i Miasta Żuromin" zmieniono dnia: 2017-05-18 08:05 przez: Piotr Suchoparski
 • Artykuł : "Usuwanie i utylizacja materiałów zawierających azbest na terenie Gminy i Miasta Żuromin" zmieniono dnia: 2017-05-18 08:04 przez: Piotr Suchoparski
 • Artykuł : "Usuwanie i utylizacja materiałów zawierających azbest na terenie Gminy i Miasta Żuromin" zmieniono dnia: 2017-05-18 08:03 przez: Piotr Suchoparski
 • Artykuł : "Usuwanie i utylizacja materiałów zawierających azbest na terenie Gminy i Miasta Żuromin" zmieniono dnia: 2017-05-18 07:59 przez: Piotr Suchoparski
 • Artykuł : "Usuwanie i utylizacja materiałów zawierających azbest na terenie Gminy i Miasta Żuromin" zmieniono dnia: 2017-05-18 07:36 przez: Piotr Suchoparski
 • Artykuł : "Usuwanie i utylizacja materiałów zawierających azbest na terenie Gminy i Miasta Żuromin" zmieniono dnia: 2017-05-18 07:36 przez: Piotr Suchoparski
 • Artykuł : "Usuwanie i utylizacja materiałów zawierających azbest na terenie Gminy i Miasta Żuromin" zmieniono dnia: 2017-05-18 07:35 przez: Piotr Suchoparski
 • Artykuł : "Usuwanie i utylizacja materiałów zawierających azbest na terenie Gminy i Miasta Żuromin" zmieniono dnia: 2017-05-18 07:34 przez: Piotr Suchoparski
 • Artykuł : "Usuwanie i utylizacja materiałów zawierających azbest na terenie Gminy i Miasta Żuromin" zmieniono dnia: 2017-05-17 15:30 przez: Piotr Suchoparski
 • Artykuł : "Usuwanie i utylizacja materiałów zawierających azbest na terenie Gminy i Miasta Żuromin" zmieniono dnia: 2017-05-17 15:30 przez: Piotr Suchoparski
 • Artykuł : "Usuwanie i utylizacja materiałów zawierających azbest na terenie Gminy i Miasta Żuromin" zmieniono dnia: 2017-05-17 15:29 przez: Piotr Suchoparski
 • Artykuł : "Usuwanie i utylizacja materiałów zawierających azbest na terenie Gminy i Miasta Żuromin" zmieniono dnia: 2017-05-17 15:28 przez: Piotr Suchoparski
 • Artykuł : "Usuwanie i utylizacja materiałów zawierających azbest na terenie Gminy i Miasta Żuromin" zmieniono dnia: 2017-05-17 15:28 przez: Piotr Suchoparski
 • Artykuł : "Usuwanie i utylizacja materiałów zawierających azbest na terenie Gminy i Miasta Żuromin" zmieniono dnia: 2017-05-17 15:27 przez: Piotr Suchoparski