Żuromin - Biuletyn Informacji Publicznej

Historia zmian

 • Artykuł : "7. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty" zmieniono dnia: 2017-07-24 13:46 przez: Ewa Wnuk
 • Artykuł : "7. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty" zmieniono dnia: 2017-07-24 13:44 przez: Ewa Wnuk
 • Artykuł : "5. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty" stworzono dnia: 2017-07-24 13:44 przez: Ewa Wnuk
 • Strona : "Zarządzenia Burmistrza 2017" zmieniono dnia: 2017-07-21 13:33 przez: Magdalena Szychułda
 • Artykuł : "obwieszczenie dotyczace przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: Budowa dwóch obiektów inwentarskich dla hodowli 70000 sztuk brojlerów kurzych (280 DJP) każdy w Brudnicach " stworzono dnia: 2017-07-20 13:41 przez: Aleksandra Wnuk
 • Strona : "Zarządzenia Burmistrza 2017" zmieniono dnia: 2017-07-19 15:59 przez: Katarzyna Cyrankowska
 • Strona : "Zarządzenia Burmistrza 2017" zmieniono dnia: 2017-07-19 15:54 przez: Katarzyna Cyrankowska
 • Strona : "Zarządzenia Burmistrza 2017" zmieniono dnia: 2017-07-19 15:52 przez: Katarzyna Cyrankowska
 • Strona : "Zarządzenia Burmistrza 2017" zmieniono dnia: 2017-07-19 15:50 przez: Katarzyna Cyrankowska
 • Artykuł : "2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - Bieżące utrzymanie dróg gminnych – remonty cząstkowe dróg na terenie Gminy i Miasta Żuromin" zmieniono dnia: 2017-07-19 15:47 przez: Ewa Wnuk
 • Artykuł : "2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - Bieżące utrzymanie dróg gminnych – remonty cząstkowe dróg na terenie Gminy i Miasta Żuromin" zmieniono dnia: 2017-07-19 15:46 przez: Ewa Wnuk
 • Artykuł : "2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - Bieżące utrzymanie dróg gminnych – remonty cząstkowe dróg na terenie Gminy i Miasta Żuromin" zmieniono dnia: 2017-07-19 15:45 przez: Ewa Wnuk
 • Artykuł : "2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - Bieżące utrzymanie dróg gminnych – remonty cząstkowe dróg na terenie Gminy i Miasta Żuromin" stworzono dnia: 2017-07-19 15:45 przez: Ewa Wnuk
 • Artykuł : "1. Ogłoszenie o zamówieniu - Bieżące utrzymanie dróg gminnych – remonty cząstkowe dróg na terenie Gminy i Miasta Żuromin" zmieniono dnia: 2017-07-19 15:40 przez: Ewa Wnuk
 • Artykuł : "1. Ogłoszenie o zamówieniu - Bieżące utrzymanie dróg gminnych – remonty cząstkowe dróg na terenie Gminy i Miasta Żuromin" stworzono dnia: 2017-07-19 15:39 przez: Ewa Wnuk
 • Strona : "Przetarg nr 11/2017" zmieniono dnia: 2017-07-19 15:38 przez: Ewa Wnuk
 • Artykuł : "1" usunięto dnia: 2017-07-19 14:44 przez: Piotr Suchoparski
 • Artykuł : "1" stworzono dnia: 2017-07-19 14:41 przez: Piotr Suchoparski
 • Strona : "Przetarg nr 11/2017" zmieniono dnia: 2017-07-19 14:40 przez: Piotr Suchoparski
 • Strona : "Przetarg nr 11/2017" stworzono dnia: 2017-07-19 14:35 przez: Piotr Suchoparski
 • Artykuł : "obwieszczenie dotyczace wydania odmownej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji pn: Budowa dwóch budynków inwentarskich – chlewni o obsadzie 2000 sztuk każda wraz z obiektami towarzyszącymi w Kosewie" stworzono dnia: 2017-07-19 13:55 przez: Aleksandra Wnuk
 • Strona : "Strona główna" zmieniono dnia: 2017-07-17 11:06 przez: Piotr Suchoparski
 • Artykuł : "4. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty" zmieniono dnia: 2017-07-14 12:26 przez: Ewa Wnuk
 • Artykuł : "4. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty" stworzono dnia: 2017-07-14 12:17 przez: Ewa Wnuk
 • Artykuł : "6. Informacja z otwarcia ofert." zmieniono dnia: 2017-07-14 11:32 przez: Anna Fabisiak
 • Artykuł : "6. Informacja z otwarcia ofert." stworzono dnia: 2017-07-14 11:31 przez: Anna Fabisiak
 • Strona : "Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żurominie" zmieniono dnia: 2017-07-14 10:59 przez: Piotr Suchoparski
 • Strona : "Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żurominie" zmieniono dnia: 2017-07-14 10:59 przez: Piotr Suchoparski
 • Strona : "Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żurominie" zmieniono dnia: 2017-07-14 10:58 przez: Piotr Suchoparski
 • Strona : "Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żurominie" zmieniono dnia: 2017-07-14 10:58 przez: Piotr Suchoparski