Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy i Miasta w Żurominie

Zamówienia poniżej 130.000 zł w 2022 roku - Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy i Miasta w Żurominie

zapytanie na realizację zadania pn. „Usuwanie i utylizacja materiałów zawierających azbest na terenie Gminy i Miasta Żuromin”

Zapytanie oferowe Opracowanie Strategii Rozwoju Gminy i Miasta Żuromin do 2030

zapytanie ofertowe na zakup i dostawę schodołazu do budynku Urzędu Gminy i Miasta Żuromin w ramach programu pn. Program wyrównywania różnic między regionami III” w obszarze B.

Zapytanie ofertowe na opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. ,,Przebudowa drogi gminnej nr 460681W ul. Przemysłowej w Żurominie w zakresie budowy ścieżki pieszo - rowerowej o dł. ok. 100m oraz chodnika o dł. ok. 15m."