Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy i Miasta w Żurominie

Oświadczenia majątkowe w 2022 roku - Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy i Miasta w Żurominie

Radni Rady Miejskiej w Żurominie - oświadczenia majątkowe wg stanu na dzień 31.12.2021r.

Oświadczenia majątkowe w 2022 roku Burmistrza, Zastępcy Burmistrza, Skarbnik, Sekretarz

Osoby wydające decyzje administracyjne z upoważnienia Burmistrza

Kierownicy jednostek organizacyjnych, gminy