Żuromin - Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenia Burmistrza 2020

  • pdf Zarządzenie nr 1.2020 z dnia 2.01.2020r..pdf - Zarządzenie Nr 1/2020 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 2.01.2020r. w sprawie: ustalenia pogotowia kasowego dla Urzędu Gminy i Miasta Żuromin na rok 2020
  • pdf Zarządzenie nr 2.2020 z dnia 3.01.2020r..pdf - Zarządzenie Nr 2/2020 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 3.01.2020r. w sprawie:określenia podstawowej kwoty dotacji dla przedszkoli oraz ogłoszenia informacji o niej w Biuletynie Informacji Publicznej
  • pdf Zarządzenie nr 3.2020 z dnia 3.01.2020r..pdf - Zarządzenie Nr 3/2020 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 3.01.2020r. w sprawie:powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn. "Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy i Miasta Żuromin"
  • pdf Zarządzenie nr 4.2020 z dnia 7.01.2020r..pdf - Zarządzenie Nr 4/2020 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 7.01.2020r. zmieniające Zarządzenie Nr 94/2015 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 10 sierpnia 2015 w sprawie utworzenia Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Gminie i Mieście Żuromin oraz ustalenia Regulaminu Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych.
  • pdf Zarządzenie nr 5.2020 z dnia 9.01.2020r..pdf - Zarządzenie Nr 5/2020 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 9.01.2020r. w sprawie: ustalenia komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w trybie zapytania ofertowego na projekt rozbiórki budynku zlokalizowanego na działce ewid. 631 w Żurominie
  • pdf Zarządzenie nr 6.2020 z dnia 9.01.2020r..pdf - Zarządzenie Nr 6/2020 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 6.01.2020r. w sprawie: ustalenia komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w trybie zapytania ofertowego na modernizację sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic: Plac Józefa Piłsudskiego, Plac Wolności, Warszawska i Lidzbarska w Żurominie
  • pdf Zarządzenie nr 8.2020 z dnia 17.01.2020r..pdf - Zarządzenie Nr 8/2020 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 17.01.2020r. zmieniające zarządzenie w sprawie Regulaminu wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w Urzędzie Gminy i Miasta w Żurominie
  • pdf Zarządzenie nr 9.2020 z dnia 20.01.2020r..pdf - Zarządzenie Nr 9/2020 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 20.01.2020r. w sprawie przedłożenia sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę i Miasto
  • pdf Zarządzenie nr 10.2020 z dnia 20.01.2020r.pdf - Zarządzenie Nr 10/2020 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 20.01.2020r. w sprawie: ustalenia komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w trybie zapytania ofertowego na zakup kruszywa naturalnego - pospółki z przeznaczeniem na grogi gminne na terenie miasta i gminy Żuromin