Żuromin - Biuletyn Informacji Publicznej

Informacja Administratora

  • pdf Informacja Administratora - o przetwarzaniu danych osobowych w Urzędzie Gminy i Miasta w Żurominie.
  • pdf Klauzula informacyjna - Prawo o aktach stanu cywilnego i o zmianie imienia i nazwiska - Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego i ustawą z dnia 17 października 2008 r. o zmianie imienia i nazwiska)
  • pdf Klauzula informacyjna dowody osobiste - Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych)
  • pdf Informacja CEIDG - Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych w CEIDG
  • pdf Informacja - INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH W POSTACI WIZERUNKU I GŁOSU OSÓB UCZESTNICZĄCYCH W SESJACH I KOMISJACH RADY MIEJSKIEJ W ŻUROMINIE
  • pdf Klauzula informacyjna ewidencja ludności - Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności)