Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy i Miasta w Żurominie

Ewidencja kąpielisk - Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy i Miasta w Żurominie

ocena jakości wody - sierpień 2021r

  • pdf ocena jakości wody.pdf - ocena jakości wody w miejscu okazjonalnie wykorzystywanym do kąpieli - rzeka Wkra w Brudnicach

Ocena jakośco wody - 2021r

Ewidencja miejsc okazjonalnie wykorzystywanych do kąpieli - 2021r

ocena jakości wody

Profil wody

ewidencja kąpielisk