Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy i Miasta w Żurominie

Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 2020 r. - Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy i Miasta w Żurominie

 

Urzędnik wyborczy miasta Żuromin - Adrianna Safuryn

Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 2020

MATERIAŁY SZKOLENIOWE - dla członków OKW. Uwaga wytyczne wiążące są na stronie Państwowej Komisji Wyborczej

 • pdf POSTANOWIENIE i kalendarz wyborczy - POSTANOWIENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 3 czerwca 2020 r. w sprawie zarządzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej i KALENDARZ WYBORCZY DLA WYBORÓW PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJW DNIU 28 CZERWCA 2020 R.
 • pdf Informacja PKW - Informacja o możliwości skorzystania przez każdego wyborcę z korespondencyjnego trybu głosowania oraz sposobie realizacji tego prawa w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.
 • pdf Zgłoszenie - ZGŁOSZENIE ZAMIARU GŁOSOWANIA KORESPONDENCYJNEGO W KRAJU W WYBORACH PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ ZARZĄDZONYCH NA DZIEŃ 28 CZERWCA 2020 R.
 • pdf Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych.pdf
 • msword wniosek akt pełnomocnictwa.doc
 • msword ZGODA NA PRZYJĘCIE PEŁNOMOCNICTWA DO GŁOSOWANIA W WYBORACH.doc
 • pdf Informacja - Informacja o warunkach udziału obywateli polskich w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych w kraju w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.
 • pdf Informacja ZPOW-501-35-20.pdf - Informacja o warunkach udziału obywateli polskich w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych za granicą i na polskich statkach morskich w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.
 • pdf Zarządzenie - Zarządzenie Nr 98/2020 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 5 czerwca 2020 roku w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wszystkich komitetów wyborczych

 

 

Poniżej dokumenty dotyczą Wyborów na Prezydenta RP ogłoszonych na dzień 10.05.2020r.

 

Postanowienie NR 19/2020 Komisarza Wyborczego w Ciechanowie II

 • pdf Postanowienie - NR 19/2020 Komisarza Wyborczego w Ciechanowie II z dnia 8 czerwca 2020 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.

Postanowienie NR 17/2020 Komisarza Wyborczego w Ciechanowie II

Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 7 maja 2020 roku

Postanowienie NR 16/2020 Komisarza Wyborczego w Ciechanowie II

 • pdf Postanowienie - NR 16/2020 Komisarza Wyborczego w Ciechanowie II z dnia 20 kwietnia 2020 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r.

Obwieszczenie o zarejestrowanych kandydatach na Prezydenta

 • pdf Obwieszczenie - Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 15 kwietnia 2020r. o kandydatach na Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej w wyborach zarządzonych na dzień 10 maja 2020r.

Udostępnienie spisu wyborców w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r.

INFORMACJA Komisarza Wyborczego w Ciechanowie II z dnia 14 kwietnia 2020 r.

Postanowienie NR 15/2020 Komisarza Wyborczego w Ciechanowie II

 • pdf Postanowienie 15.2020 - Postanowienie 15/2020 Komisarza Wyborczego w Ciechanowie II w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w Gminie i Mieście Żuromin w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020r.

Obwieszczenie Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 10 kwietnia 2020 roku

 • pdf Zarządzenie Nr 29_2020.pdf - w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych

INFORMACJA DOT. SPOSOBU ZGŁASZANIA KANDYDATÓW NA CZŁONKÓW OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH