Żuromin - Biuletyn Informacji Publicznej

Wybory samorządowe 2018

  • pdf Uchwała Nr. 316XLII18 - w sprawie podziału Gminy i Miasta Żuromin na stałe okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym.
  • pdf Uchwała Nr. 317XLII18 - w sprawie podziału Gminy i Miasta Żuromin na stałe obwody głosowania oraz ustalenia ich numerów, granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych.
  • pdf Zarządzenie Nr. 91 Wojewody Mazowieckiego - w sprawie ustalenia liczby radnych wybieranych w wyborach w 2018 r. na obszarze województwa mazowieckiego do Sejmiku Województwa Mazowieckiego, rad powiatów, rad gmin oraz rad dzielnic miasta stołecznego Warszawy.