Żuromin - Biuletyn Informacji Publicznej

  • pdf Zarządzenie nr 17/17 z dnia 14 lutego 2017.pdf - Zarządzenie Nr 17/17 z dnia 14 lutego 2017 roku Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin - zmieniające zarządzenie w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy i Miasta w Żuromin
  • pdf Zarządzenie nr 21-15 z dnia 9 lutego 2015.pdf - Zarządzenie nr 21/15 z dnia 9 lutego 2015 roku Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy i Miasta w Żurominie.
  • pdf REGULAMIN 09.02.2015r..pdf - REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU GMINY I MIASTA ŻUROMIN - Załącznik do Zarządzenia Nr 21/15 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 9 lutego 2015r.
  • pdf ZARZĄDZENIE NR 157-15 z dnia 29 grudnia 2015.pdf - ZARZĄDZENIE NR 157/15 BURMISTRZA GMINY I MIASTA ŻUROMIN z dnia 29 grudnia 2015 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy i Miasta w Żurominie
  • pdf ZARZĄDZENIE NR 57-16 z dnia 5 maja 2016.pdf - ZARZĄDZENIE NR 57/16 BURMISTRZA GMINY I MIASTA ŻUROMIN z dnia 5 maja 2016 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy i Miasta w Żurominie
  • pdf ZARZĄDZENIE NR 21-16 z dnia 26 lutego 2016.pdf - ZARZĄDZENIE NR 21/16 BURMISTRZA GMINY I MIASTA ŻUROMIN z dnia 26 lutego 2016 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy i Miasta w Żurominie
  • pdf ZARZĄDZENIE NR 145-16 z dnia 8 listopada 2016.pdf - ZARZĄDZENIE NR 145/16 BURMISTRZA GMINY I MIASTA ŻUROMIN z dnia 8 listopada 2016 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy i Miasta w Żurominie
  • pdf ZARZĄDZENIE Nr 11-17 z dnia 30.01.2017r.pdf - ZARZĄDZENIE Nr 11/17 BURMISTRZA GMINY I MIASTA ŻUROMIN z dnia 30 stycznia 2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy i Miasta w Żurominie