Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy i Miasta w Żurominie

Oświadczenia majątkowe w 2020 roku - Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy i Miasta w Żurominie

Oświadczenia majątkowe w 2020 roku Burmistrza, Zastępcy Burmistrza, Skarbnik, Sekretarz

Kierownicy jednostek organizacyjnych, gminy

Osoby wydające decyzje administracyjne z upoważnienia Burmistrza

  • pdf Budzińska-Gawryś Marianna - Kierownik Wydziału Infrastruktury, Budownictwa Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska (IBGKiOŚ). Złożyła 2020-03-05
  • pdf Budzińska-Gawryś Marianna - Kierownik Wydziału Infrastruktury, Budownictwa Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska (IBGKiOŚ). Złożyła 29.12.2020 na zakończenie pełnienia funkcji.
  • pdf Czaplińska Teresa - Kierownik Wydziału Geodezji, Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa (GGNiR). Złożyła 2020-04-30
  • pdf Fijałkowska Bożena - Kierownik Wydziału Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia i Spraw Socjalnych (OKSZiSS). Złożyła 2020-04-20
  • pdf Wnuk Ewa - Kierownik Wydziału Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Zamówień Publicznych (GKMiZP). Złożyła 2020-04-30