Żuromin - Biuletyn Informacji Publicznej

Historia zmian

 • Artykuł : "Zakończenie roku żłobkowego" zmieniono dnia: 2017-08-20 21:23 przez: Aneta Betlińska
 • Strona : "Strona główna" zmieniono dnia: 2017-08-18 15:27 przez: Piotr Suchoparski
 • Strona : "Strona główna" zmieniono dnia: 2017-08-18 14:39 przez: Piotr Suchoparski
 • Artykuł : "4. Informacja z otwarcia ofert." stworzono dnia: 2017-08-17 12:05 przez: Anna Fabisiak
 • Artykuł : "3. Informacja z otwarcia ofert." stworzono dnia: 2017-08-16 13:21 przez: Anna Fabisiak
 • Artykuł : "Ogłoszenie o XXXVI Sesji Rady Miejskiej w Żurominie w dniu 18 sierpnia 2017r" zmieniono dnia: 2017-08-11 15:10 przez: Piotr Suchoparski
 • Artykuł : "Ogłoszenie o XXXVI Sesji Rady Miejskiej w Żurominie w dniu 18 sierpnia 2017r" zmieniono dnia: 2017-08-11 15:10 przez: Piotr Suchoparski
 • Artykuł : "Ogłoszenie o XXXVI Sesji Rady Miejskiej w Żurominie w dniu 18 sierpień 2017r" zmieniono dnia: 2017-08-11 15:09 przez: Piotr Suchoparski
 • Artykuł : "Ogłoszenie o XXXV Sesji Rady Miejskiej w Żurominie w dniu 18 sierpień 2017r" stworzono dnia: 2017-08-11 15:09 przez: Piotr Suchoparski
 • Artykuł : "dotyczy przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: Budowa Fermy Drobiu składającej się z dwóch budynków inwentarskich wraz z niezbędną infrastrukturą przeznaczone do odchowu kur niosek i kogutów (159,43 DJP) w Dębsku " stworzono dnia: 2017-08-10 11:00 przez: Aleksandra Wnuk
 • Strona : "Zarządzenia Burmistrza 2017" zmieniono dnia: 2017-08-09 09:15 przez: Magdalena Szychułda
 • Artykuł : "2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia" zmieniono dnia: 2017-08-08 14:41 przez: Mariusz Bryska
 • Artykuł : "2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia" zmieniono dnia: 2017-08-08 14:39 przez: Mariusz Bryska
 • Artykuł : "2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia" zmieniono dnia: 2017-08-08 14:37 przez: Mariusz Bryska
 • Artykuł : "2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia" zmieniono dnia: 2017-08-08 14:35 przez: Mariusz Bryska
 • Artykuł : "2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia" stworzono dnia: 2017-08-08 14:35 przez: Mariusz Bryska
 • Artykuł : "1. Ogłoszenie o zamówieniu" zmieniono dnia: 2017-08-08 14:34 przez: Mariusz Bryska
 • Artykuł : "1. Ogłoszenie o zamówieniu" stworzono dnia: 2017-08-08 14:34 przez: Mariusz Bryska
 • Strona : "Przetarg nr 17/2017" zmieniono dnia: 2017-08-08 14:33 przez: Mariusz Bryska
 • Strona : "Przetarg nr 18/2017" zmieniono dnia: 2017-08-08 14:14 przez: Piotr Suchoparski
 • Strona : "Przetarg nr 17/2017" zmieniono dnia: 2017-08-08 14:13 przez: Piotr Suchoparski
 • Strona : "Przetarg nr 18/2017" stworzono dnia: 2017-08-08 14:10 przez: Piotr Suchoparski
 • Strona : "Przetarg nr 17/2017" stworzono dnia: 2017-08-08 14:09 przez: Piotr Suchoparski
 • Strona : "Zarządzenia Burmistrza 2017" zmieniono dnia: 2017-08-07 14:32 przez: Magdalena Szychułda
 • Strona : "Zarządzenia Burmistrza 2017" zmieniono dnia: 2017-08-07 14:21 przez: Magdalena Szychułda
 • Artykuł : "2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia" zmieniono dnia: 2017-08-07 14:20 przez: Ewa Wnuk
 • Artykuł : "2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia" zmieniono dnia: 2017-08-07 14:19 przez: Ewa Wnuk
 • Artykuł : "2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia" zmieniono dnia: 2017-08-07 14:18 przez: Ewa Wnuk
 • Artykuł : "2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia" stworzono dnia: 2017-08-07 14:18 przez: Ewa Wnuk
 • Artykuł : "1. Ogłoszenie o zamówieniu" stworzono dnia: 2017-08-07 14:15 przez: Ewa Wnuk