Żuromin - Biuletyn Informacji Publicznej

Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miejscowości Poniatowo, Chamsk, Cierpigórz, Brudnice, Franciszkowo i Olszewo

 • pdf Prognoza - Prognoza oddziaływania na środowisko projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości położonych na ternie gminy Żuromin: Poniatowo, Chamsk, Cierpigórz, Brudnice, Franciszkowo, Olszewo
 • pdf Projekt uchwały (etap1, obręb Brudnice) - w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miejscowości Poniatowo, Chamsk, Cierpigórz, Brudnice, Franciszkowo i Olszewo; etap1, obręb Brudnice
 • pdf Załącznik graficzny (etap1, obręb Brudnice) - Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla części miejscowości Poniatowo, Chamsk, Cierpigórz, Brudnice, Franciszkowo i Olszewo; etap1, obręb Brudnice
 • pdf Projekt uchwały (etap2, obręb Poniatowo) - w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miejscowości Poniatowo, Chamsk, Cierpigórz, Brudnice, Franciszkowo i Olszewo; etap2, obręb Poniatowo
 • pdf Załącznik graficzny (etap2, obręb Poniatowo) - Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla części miejscowości Poniatowo, Chamsk, Cierpigórz, Brudnice, Franciszkowo i Olszewo; etap2, obręb Poniatowo
 • pdf Projekt uchwały (etap3, obręb Franciszkowo) - w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miejscowości Poniatowo, Chamsk, Cierpigórz, Brudnice, Franciszkowo i Olszewo; etap3, obręb Franciszkowo
 • pdf Załącznik graficzny (etap3, obręb Franciszkowo) - Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla części miejscowości Poniatowo, Chamsk, Cierpigórz, Brudnice, Franciszkowo i Olszewo; etap3, obręb Franciszkowo
 • pdf Projekt uchwały (etap4, obręb Chamsk) - w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miejscowości Poniatowo, Chamsk, Cierpigórz, Brudnice, Franciszkowo i Olszewo; etap4, obręb Chamsk
 • pdf Załącznik graficzny (etap4, obręb Chamsk) - Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla części miejscowości Poniatowo, Chamsk, Cierpigórz, Brudnice, Franciszkowo i Olszewo; etap4, obręb Chamsk
 • pdf Projekt uchwały (etap5, obręb Olszewo) - w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miejscowości Poniatowo, Chamsk, Cierpigórz, Brudnice, Franciszkowo i Olszewo; etap5, obręb Olszewo
 • pdf Załącznik graficzny (etap5, obręb Olszewo) - Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla części miejscowości Poniatowo, Chamsk, Cierpigórz, Brudnice, Franciszkowo i Olszewo; etap5, obręb Olszewo
 • pdf Projekt uchwały (etap6, obręb Cierpigórz) - w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miejscowości Poniatowo, Chamsk, Cierpigórz, Brudnice, Franciszkowo i Olszewo; etap6, obręb Cierpigórz
 • pdf Załącznik graficzny (etap6, obręb Cierpigórz) - Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla części miejscowości Poniatowo, Chamsk, Cierpigórz, Brudnice, Franciszkowo i Olszewo; etap6, obręb Cierpigórz

Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości: Poniatowo, Chamsk, Cierpigórz, Brudnice, Franciszkowo, Olszewo wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

 • pdf Ogłoszenie - o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości: Poniatowo, Chamsk, Cierpigórz, Brudnice, Franciszkowo, Olszewo wraz z prognozą oddziaływania na środowisko z dnia 10 kwietnia 2017 roku

Ogłoszenia o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Żuromin oraz prognoz oddziaływania na środowisko do wymienionych planów miejscowych

 • pdf OBWIESZCZENIE 2017.02.21a.pdf - OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Żuromin z dnia 21 lutego 2017r.
 • pdf OBWIESZCZENIE 2017.02.21b.pdf - OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Żuromin oraz prognoz oddziaływania na środowisko do wymienionych planów miejscowych z dnia 21 lutego 2017r.