Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy i Miasta w Żurominie

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy i Miasta w Żurominie - Przetarg nr 6/2018

Przetarg nr 6/2018 „Budowa targowiska gminnego w Żurominie przy ulicy Zwycięstwa – oświetlenie terenu oraz instalacje elektryczne w hali oraz instalacja odgromowa’’