Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy i Miasta w Żurominie

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy i Miasta w Żurominie - Przetarg nr 16/2019

Przetarg nr 16/2019 Budowa Otwartej Strefy Aktywności w Żurominie na stadionie miejskim – wariant rozszerzony oraz budowa Otwartej Strefy Aktywności w miejscowości Wiadrowo – wariant podstawowy