Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy i Miasta w Żurominie

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy i Miasta w Żurominie - Przetarg nr 4

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy i Miasta Żuromin.

1.Informacja o przekazaniu ogłoszenia

Formularz Ogłoszenia o zamówieniu został przekazany do publikacji do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej w dniu 24.04.2015 roku.

Zgodnie z art. 42 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t. jedn. Dz. U. z 2013 r, poz. 907 ze zm.) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dot. "Odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy i Miasta Żuromin" wraz z załącznikami zostanie zamieszczona po opublikowaniu ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

2. Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w Suplemencie Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej

4. Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej