Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy i Miasta w Żurominie

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy i Miasta w Żurominie - Przetarg nr 5

Rozbudowa sieci wodociągowej - w ul. Lidzbarskiej w Brudnicach oraz ul. Szymanowskiego w Żurominie

1. Ogłoszenie o zamówieniu

2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

3. Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej