Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy i Miasta w Żurominie

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy i Miasta w Żurominie - Przetarg nr 18/2019

Przetarg nr 18/2019 „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy i Miasta Żuromin”