Żuromin - Biuletyn Informacji Publicznej

Zapytanie ofertowe na realizację zadania pn. „Usuwanie i utylizacja materiałów zawierających azbest na terenie Gminy i Miasta Żuromin”

Zapytanie ofertowe pn."Rozbudowa budynku świetlicy o pomieszczenia gospodarcze i garażowe"

Zapytanie ofertowe na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją inwestycji pn: „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Dąbrowa”

Zapytanie ofertowe na zakup materiałów do przeprowadzenia warsztatów edukacyjnych wraz z elementami prototypowania w ramach realizacji projektu w ramach konkursu Human Smart Cities

Zapytanie ofertowe zakup, dostawa komputerów przenośnych w ramach realizacji projektu grantowego pn. zdalna Szkoła- wsparcie Ogólnopolskiego Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego