Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy i Miasta w Żurominie

Ogłoszenia BIP 2020 rok - Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy i Miasta w Żurominie

Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Ciechanowie

  • pdf 20201228114351.pdf - Obwieszczenie o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód podziemnych na działce nr 1023 w m. Poniatowo gm. Żuromin

Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Ciechanowie

  • pdf 20201201061255.pdf - Obwieszczenie Dyrektora Zlewni w Ciechanowie w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na budowę linii napowietrznej nn0,4kV w m. Brudnice

Pismo

Ogłoszenie Dyrektora Zarządu Zlewni

Decyzja Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków

Zawiadomioenie Mazowieckiego Wojewódzkiego Koserwatora Zabytków

Decyzja Mazowieckiego Konserwatora Zaytków

Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Ciechanowie

obwieszczenie Dyrektora Wód Polskich

  • pdf Obwieszczenie.pdf - obwieszczenie Dyrektora Wód Polskich w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego

Obwieszczenie Dyrektora Wód Polskich

  • pdf 20200514080355.pdf - Obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie

Zawiadomienie

Obwieszczenie Dyrektora Wód Polskich

  • pdf 20200109063655.pdf - Wszczęcie postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie studni głębinowej w Poniatowie dz nr 1207/1

Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Ciechanowie

  • pdf 20200109063802.pdf - o wydaniu decyzji pozwolenia wodnoprawnego na prowadzenie światłowodu pod dnem rzeki Luty

Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Ciechanowie

  • pdf 20200109063726.pdf - Informacja o wydaniu decyzji w sprawie pozwolenia wodnoprawnego na prowadzenie przez wody płynące- pod dnem rzeki Luty trzech linii kablowych światłowodu oraz uziemnienia