Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy i Miasta w Żurominie

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy i Miasta w Żurominie - Przetarg nr 14/2019

Przetarg nr 14/2019 Budowa Otwartej Stefy Aktywności w Żurominie na stadionie miejskim - wariant rozszerzony oraz budowa Otwartej Strefy Aktywności w miejscowości Wiadrowo - wariant podstawowy.