Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy i Miasta w Żurominie

MPZP Żuromin 2020 - Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy i Miasta w Żurominie

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego miasta Żuromin 2020r.

Uchwała Nr 149.XVI.20 - Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 5 marca 2020r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Żuromin - tekst

Uchwała Nr 149.XVI.20 - Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 5 marca 2020r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Żuromin - załącznik graficzny

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego części miasta Żuromin - FOTOWOLTAIKA 2021r.

UCHWAŁA NR 215/XXIX/21 - Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 16 lutego 2021 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Żuromin - tekst+załącznik graficzny

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego części miasta Żuromin - część produkcyjno-usługowa - 2024r.

pdf Uchwała nr 488/LXVII/24 - W sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu usługowo – produkcyjnego w mieście Żuromin