Żuromin - Biuletyn Informacji Publicznej

Zapytanie ofertowe: Zakup i montaż trybun na stadionie miejskim w Żurominie

Remont trybun na stadionie miejskim w Żurominie - wykonanie nawierzchni z kostki brukowej

Zapytanie ofertowe - Usuwanie i utylizacja materiałów zawierających azbest na terenie Gminy i Miasta Żuromin

Zapytanie ofertowe dotyczące zorganizowania "Rodzinnego Pikniku Profilaktycznego"

Zapytanie ofertowe z dnia 15 maja 2018 roku dotyczące: Wykonywania zadań Inspektora Ochrony Danych w Urzędzie Gminy i Miasta Żuromin

Zapytanie ofertowe z dnia 2 maja 2018 roku dotyczące: Pełnienia funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w specjalności konstrukcyjno – budowlanej nad realizacją inwestycji "Budowa targowiska gminnego w Żurominie przy ulicy Zwycięstwa’’.

Zapytanie ofertowe z dnia 2 maja 2018 roku dotyczące: Pełnienia funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w specjalności elektrycznej nad realizacją inwestycji „Budowa targowiska gminnego w Żurominie przy ulicy Zwycięstwa’’.

Zapytanie ofertowe z dnia 20.03.2018 dotyczące "Pełnienia funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w specjalności konstrukcyjno-budowlanej nad realizacją inwestycji: "Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Samorządowej Szkole Podstawowej w Raczynach"