Żuromin - Biuletyn Informacji Publicznej

Zapytanie ofertowe dotyczące zorganizowania "Rodzinnego Pikniku Profilaktycznego"

„Budowę punktów świetlnych w celu oświetlenia boisk treningowych na terenie Stadionu Miejskiego w Żurominie – I etap”

Zapytanie ofertowe na pracę koparki

Zapytanie ofertowe dot. „Zakupu samochodu osobowego"

Zapytanie ofertowe dot. „Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Brzozowej w Żurominie”.

Zapytanie ofertowe dot. opracowania studium wykonalności i wniosku aplikacyjnego wraz z niezbędnymi załącznikami dla zadania pn. "Remont i przebudowa kotłowni przy ul. Wiatracznej w Żurominie oraz budowa sieci ciepłowniczej"

Zapytanie ofertowe dot. „Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Mazowieckiej w Żurominie”.