Żuromin - Biuletyn Informacji Publicznej

Przetarg nr 14/2018 Budowa otwartych stref aktywności: wariant rozszerzony – 2 obiekty (Budowa otwartej strefy aktywności w parku przy ul. Zielonej w Żurominie i budowa otwartej strefy aktywności w parku przy ul. Lidzbarskiej w Żurominie)”