Żuromin - Biuletyn Informacji Publicznej

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja z otwarcia ofert

Sprostowanie ogłoszenia o zamówieniu opublikowane w Dzenniku Urzędowym Unii Europejskiej

Sprostowanie ogłoszenia o zamówieniu przekazane Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej