Żuromin - Biuletyn Informacji Publicznej

Obwieszczenie Dyrektora Wód Polskich

  • pdf 20200109063655.pdf - Wszczęcie postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie studni głębinowej w Poniatowie dz nr 1207/1

Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Ciechanowie

  • pdf 20200109063802.pdf - o wydaniu decyzji pozwolenia wodnoprawnego na prowadzenie światłowodu pod dnem rzeki Luty

Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Ciechanowie

  • pdf 20200109063726.pdf - Informacja o wydaniu decyzji w sprawie pozwolenia wodnoprawnego na prowadzenie przez wody płynące- pod dnem rzeki Luty trzech linii kablowych światłowodu oraz uziemnienia