Żuromin - Biuletyn Informacji Publicznej

Żuromin - Biuletyn Informacji Publicznej - Ogłoszenia BIP 2020 rok

Zawiadomioenie Mazowieckiego Wojewódzkiego Koserwatora Zabytków

Decyzja Mazowieckiego Konserwatora Zaytków

Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Ciechanowie

obwieszczenie Dyrektora Wód Polskich

  • pdf Obwieszczenie.pdf - obwieszczenie Dyrektora Wód Polskich w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego

Obwieszczenie Dyrektora Wód Polskich

  • pdf 20200514080355.pdf - Obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie

Zawiadomienie

Obwieszczenie Dyrektora Wód Polskich

  • pdf 20200109063655.pdf - Wszczęcie postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie studni głębinowej w Poniatowie dz nr 1207/1

Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Ciechanowie

  • pdf 20200109063802.pdf - o wydaniu decyzji pozwolenia wodnoprawnego na prowadzenie światłowodu pod dnem rzeki Luty

Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Ciechanowie

  • pdf 20200109063726.pdf - Informacja o wydaniu decyzji w sprawie pozwolenia wodnoprawnego na prowadzenie przez wody płynące- pod dnem rzeki Luty trzech linii kablowych światłowodu oraz uziemnienia