Żuromin - Biuletyn Informacji Publicznej

Żuromin - Biuletyn Informacji Publicznej - Konkursy ofert 2016

Zarządzenie Nr 16/2016 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 10.02.2016r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wykonywanie zadań własnych Gminy w 2016r. w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu na terenie GiM

Zarządzenie Nr 8/2016 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dn. 25.01.2016r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonywanie zadań własnych Gminy w 2016 roku w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu na terenie Gminy i Miasta