Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy i Miasta w Żurominie

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy i Miasta w Żurominie - Przetarg nr 13/2019

Przetarg nr 13/2019 Przebudowa dróg gminnych Pl. Rynek i ul. Wyzwolenia w m. Poniatowo polegająca na budowie chodników wraz z przebudową skrzyżowania ul. Pl. Rynek z ul. Zwycięstwa (DP nr 4620W)