Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy i Miasta w Żurominie

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy i Miasta w Żurominie - Przetarg nr 14/2017

Przetarg nr 14/2017 - Zaciągnięcie kredytu długoterminowego na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy i Miasta Żuromin na 2017 rok związanego z realizacją zadań inwestycyjnych pn...