Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy i Miasta w Żurominie

Przetarg nr 3 - Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy i Miasta w Żurominie

Przetarg nr 3 Przebudowa ul. Wesołej w Kruszewie

1. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

2. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

  • pdf SIWZ.pdf - SPECYFIKACJAISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

3. Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej

  • pdf Informacja.pdf - INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ 2015-06-08