Żuromin - Biuletyn Informacji Publicznej

„Opracowanie czterech projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla terenu Gminy Żuromin”

1. Ogłoszenie o zamówieniu

3. Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej