Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy i Miasta w Żurominie

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy i Miasta w Żurominie - Przetarg nr 7

„Opracowanie czterech projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla terenu Gminy Żuromin”

1. Ogłoszenie o zamówieniu

3. Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej