Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy i Miasta w Żurominie

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy i Miasta w Żurominie - Przetarg nr 7/2020

Przetarg nr 7/2020 „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej – kąpielisko wraz z infrastrukturą, rzeka Wkra w miejscowości Brudnice – Etap II – schody żelbetowe na skarpie’’