Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy i Miasta w Żurominie

WAŻNE INFORMACJE - Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy i Miasta w Żurominie

wszczęcie postępowania w sprawie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej pn.: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 563 od km 35+519,57 do km 35+616,58 w m. Żuromin

  • pdf obwieszczenie.pdf - wszczęcie postępowania w sprawie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej pn.: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 563 od km 35+519,57 do km 35+616,58 w m. Żuromin

wszczęcie postępowania w sprawie pozwolenia na budowę dotyczacego realizacji inwestycji celu publicznego w zakresie łaczności publicznej

ROZPORZĄDZENIE NR 37 WOJEWODY MAZOWIECKIEGO z dnia 14 września 2021 r. w sprawie zwalczania wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI)

  • pdf Rozporządzenie_nr_37-1.pdf - ROZPORZĄDZENIE NR 37 WOJEWODY MAZOWIECKIEGO z dnia 14 września 2021 r. uchylające rozporządzenie w sprawie zwalczania wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) na terenie powiatu mławskiego oraz żuromińskiego