Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy i Miasta w Żurominie

Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żurominie - Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy i Miasta w Żurominie


M-GOPS ŻUROMIN

KLAUZULA INFORMACYJNA

ADRES:


Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Olszewska 9/11
09-300 Żuromin
powiat żuromiński
województwo mazowieckie


telefon/fax: (23) 657 22 39; 657 46 51

telefon dyżurny

kom: 574 821 075

e-mail: sekretariat@mgopszuromin.pl

  N 53°03.790', E 19°54.830'  

Adres Elektronicznego Biuro Obsługi Interesanta

Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej

Kierownik Ośrodka mgr Andrzej Wiśniewski
przyjmuje obywateli w sprawach skarg i wniosków każdego dnia

w godzinach urzędowania Ośrodka (pokój nr 1)
i dodatkowo od godz.15:30 do 16:30
po uprzednim zgłoszeniu wizyty w sekretariacie Ośrodka.

Zgłoszenie może być dokonane telefonicznie pod nr  tel. 23 657 22 39
lub drogą elektroniczną na adres e-mail:
sekretariat@mgopszuromin.pl
w godzinach urzędowania Ośrodka

 
Ośrodek pracuje od poniedziałku do piątku
od godziny 7:30 do 15:30

KIEROWNIK
MIEJSKO-GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W ŻUROMINIE

- mgr Andrzej Wiśniewski
pokój nr 1

Tel. 23 657-22-39,  657 46 51
wew. 21


 

SEKRETARIAT p. 2 tel. wew. 22
ŚWIADCZENIA POMOCY SPOŁECZNEJ p. 3 tel. wew. 23
KSIĘGOWOŚĆ / KASA p. 4 tel. wew. 24
KADRY p. 8 tel. wew. 28
PRACOWNICY SOCJALNI p. 5,6,7 tel. wew. 25,26,27
ASYSTENT RODZINY p. 6 wew. 26
DODATKI MIESZKANIOWE I ENERGETYCZNE  p. 7 wew. 27
USŁUGI OPIEKUŃCZE / DPS p. 5 wew. 25
ŚWIADCZENIA RODZINNE / KARTA DUŻEJ RODZINY p. 9 wew. 29 / 30TŁUMACZ MIGOWY DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH KLIENTÓW URZĘDU
Od 1 kwietnia 2012 r. obowiązuje ustawa  z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym 
i innych środkach komunikowania się (Dz.U. z 2011 r., Nr 209, poz.1243 ze zm.),
dzięki której osoby niesłyszące czy głuchonieme mają możliwość
załatwiania niezbędnych spraw w urzędach przy pomocy tłumacza migowego.


Świadczenie tłumacza migowego jest usługą bezpłatną.

W związku z powyższym osoba uprawniona, która zamierza skorzystać z usług tłumacza migowego, powinna zgłosić takie zapotrzebowanie przynajmniej  na 3 dni przed terminem realizacji sprawy administracyjnej (wyjątkiem są sytuacje nagłe).

Zgłoszenie można złożyć:

-   bezpośrednio do Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żurominie, ul. Olszewska  9/11, 09-300 Żuromin, Sekretariat-pokój nr 2,
-drogą pocztową na adres:Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żurominie, ul. Olszewska 9/11, 09-300 Żuromin,
- drogą elektroniczną  - sekretariat@mgopszuromin.pl

Ponadto zgodnie z ustawą osoby niepełnosprawne mają prawo w kontaktach z organami administracji publicznej skorzystać z pomocy tzw. osoby przybranej, która ma im pomagać
w porozumiewaniu się z urzędnikami
.

DANE TELEADRESOWE