Żuromin - Biuletyn Informacji Publicznej

Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miejscowości Poniatowo, Chamsk, Cierpigórz, Brudnice, Franciszkowo i Olszewo

 • pdf Prognoza - Prognoza oddziaływania na środowisko projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości położonych na ternie gminy Żuromin: Poniatowo, Chamsk, Cierpigórz, Brudnice, Franciszkowo, Olszewo
 • pdf Projekt uchwały (etap1, obręb Brudnice) - w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miejscowości Poniatowo, Chamsk, Cierpigórz, Brudnice, Franciszkowo i Olszewo; etap1, obręb Brudnice
 • pdf Załącznik graficzny (etap1, obręb Brudnice) - Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla części miejscowości Poniatowo, Chamsk, Cierpigórz, Brudnice, Franciszkowo i Olszewo; etap1, obręb Brudnice
 • pdf Projekt uchwały (etap2, obręb Poniatowo) - w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miejscowości Poniatowo, Chamsk, Cierpigórz, Brudnice, Franciszkowo i Olszewo; etap2, obręb Poniatowo
 • pdf Załącznik graficzny (etap2, obręb Poniatowo) - Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla części miejscowości Poniatowo, Chamsk, Cierpigórz, Brudnice, Franciszkowo i Olszewo; etap2, obręb Poniatowo
 • pdf Projekt uchwały (etap3, obręb Franciszkowo) - w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miejscowości Poniatowo, Chamsk, Cierpigórz, Brudnice, Franciszkowo i Olszewo; etap3, obręb Franciszkowo
 • pdf Załącznik graficzny (etap3, obręb Franciszkowo) - Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla części miejscowości Poniatowo, Chamsk, Cierpigórz, Brudnice, Franciszkowo i Olszewo; etap3, obręb Franciszkowo
 • pdf Projekt uchwały (etap4, obręb Chamsk) - w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miejscowości Poniatowo, Chamsk, Cierpigórz, Brudnice, Franciszkowo i Olszewo; etap4, obręb Chamsk
 • pdf Załącznik graficzny (etap4, obręb Chamsk) - Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla części miejscowości Poniatowo, Chamsk, Cierpigórz, Brudnice, Franciszkowo i Olszewo; etap4, obręb Chamsk
 • pdf Projekt uchwały (etap5, obręb Olszewo) - w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miejscowości Poniatowo, Chamsk, Cierpigórz, Brudnice, Franciszkowo i Olszewo; etap5, obręb Olszewo
 • pdf Załącznik graficzny (etap5, obręb Olszewo) - Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla części miejscowości Poniatowo, Chamsk, Cierpigórz, Brudnice, Franciszkowo i Olszewo; etap5, obręb Olszewo
 • pdf Projekt uchwały (etap6, obręb Cierpigórz) - w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miejscowości Poniatowo, Chamsk, Cierpigórz, Brudnice, Franciszkowo i Olszewo; etap6, obręb Cierpigórz
 • pdf Załącznik graficzny (etap6, obręb Cierpigórz) - Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla części miejscowości Poniatowo, Chamsk, Cierpigórz, Brudnice, Franciszkowo i Olszewo; etap6, obręb Cierpigórz

Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości: Poniatowo, Chamsk, Cierpigórz, Brudnice, Franciszkowo, Olszewo wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

 • pdf Ogłoszenie - o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości: Poniatowo, Chamsk, Cierpigórz, Brudnice, Franciszkowo, Olszewo wraz z prognozą oddziaływania na środowisko z dnia 10 kwietnia 2017 roku

Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Młudzyn, Stare Nadratowo, Rozwozin, Sadowo, Wólka Kliczewska oraz części miejscowości: Będzymin, Dębsk, Kliczewo Duże, Kliczewo Małe, Kosewo,Kruszewo, Nowe Nadratowo, Raczyny, Tadajówk

 • pdf PROJEKT UCHWAŁY
 • pdf PROGNOZA OOŚ - PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO dla projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości BĘDZIMIN, DĘBSK, KLICZEWO DUŻE, KLICZEWO MAŁE, KOSEWO, KRUSZEWO, MŁUDZYN, NOWE NADRATOWO,STARE NADRATOWO, RACZYN, ROZWOZIN, SADOWO, TADAJÓWKA, WÓLKA KLICZEWSKA
 • pdf ZAŁ GRAF - JEDNOSTKA a - Miejscowy Plan zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Będzymin
 • pdf ZAŁ GRAF - JEDNOSTKA b - Miejscowy Plan zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Dębsk
 • pdf ZAŁ GRAF - JEDNOSTKA c - Miejscowy Plan zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Kliczewo Duże
 • pdf ZAŁ GRAF - JEDNOSTKA d - Miejscowy Plan zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Kliczewo Małe
 • pdf ZAŁ GRAF - JEDNOSTKA e - Miejscowy Plan zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Kosewo
 • pdf ZAŁ GRAF - JEDNOSTKA f - Miejscowy Plan zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Kruszewo
 • pdf ZAŁ GRAF - JEDNOSTKA g - Miejscowy Plan zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Młudzyn
 • pdf ZAŁ GRAF - JEDNOSTKI hi - Miejscowy Plan zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Nowe Nadratowo oraz Stare Nadratowo
 • pdf ZAŁ GRAF - JEDNOSTKA j - Miejscowy Plan zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Raczyny
 • pdf ZAŁ GRAF - JEDNOSTKA k - Miejscowy Plan zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Rozwozin
 • pdf ZAŁ GRAF - JEDNOSTKA l - Miejscowy Plan zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Sadowo
 • pdf ZAŁ GRAF - JEDNOSTKA m - Miejscowy Plan zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Tadajówka
 • pdf ZAŁ GRAF - JEDNOSTKA n - Miejscowy Plan zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Wólka Kliczewska
 • pdf ZAŁ GRAF BĘDZYMIN - Struktura Funkcjonalno - Przestrzenna projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości BĘDZYMIN
 • pdf ZAŁ GRAF DĘBSK - Struktura Funkcjonalno - Przestrzenna projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości DĘBSK
 • pdf ZAŁ GRAF KLICZEWO DUZE - Struktura Funkcjonalno - Przestrzenna projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości KLICZEWO DUZE
 • pdf ZAŁ GRAF KLICZEWO MAŁE - Struktura Funkcjonalno - Przestrzenna projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości KLICZEWO MAŁE
 • pdf ZAŁ GRAF KOSEWO - Struktura Funkcjonalno - Przestrzenna projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości KOSEWO
 • pdf ZAŁ GRAF KRUSZEWO - Struktura Funkcjonalno - Przestrzenna projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości KRUSZEWO
 • pdf ZAŁ GRAF MŁUDZYN - Struktura Funkcjonalno - Przestrzenna projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości MŁUDZYN
 • pdf ZAŁ GRAF NADRATOWO - Struktura Funkcjonalno - Przestrzenna projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości NADRATOWO
 • pdf ZAŁ GRAF RACZYNY - Struktura Funkcjonalno - Przestrzenna projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości RACZYNY
 • pdf ZAŁ GRAF ROZWOZIN - Struktura Funkcjonalno - Przestrzenna projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości ROZWOZIN
 • pdf ZAŁ GRAF SADOWO - Struktura Funkcjonalno - Przestrzenna projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości SADOWO
 • pdf ZAŁ GRAF TADAJÓWKA - Struktura Funkcjonalno - Przestrzenna projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości TADAJÓWKA
 • pdf ZAŁ GRAF WÓLKA - Struktura Funkcjonalno - Przestrzenna projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości WÓLKA
 • pdf ZAŁ GRAF 2 BĘDZYMIN - Struktura Ekofizjograficzna - Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości BĘDZYMIN
 • pdf ZAŁ GRAF 2 DĘBSK - Struktura Ekofizjograficzna - Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości DĘBSK
 • pdf ZAŁ GRAF 2 KLICZEWO DUZE - Struktura Ekofizjograficzna - Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości KLICZEWO DUZE
 • pdf ZAŁ GRAF 2 KLICZEWO MAŁE - Struktura Ekofizjograficzna - Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości KLICZEWO MAŁE
 • pdf ZAŁ GRAF 2 KOSEWO - Struktura Ekofizjograficzna - Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości KOSEWO
 • pdf ZAŁ GRAF 2 KRUSZEWO - Struktura Ekofizjograficzna - Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości KRUSZEWO
 • pdf ZAŁ GRAF 2 MŁUDZYN - Struktura Ekofizjograficzna - Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości MŁUDZYN
 • pdf ZAŁ GRAF 2 NADRATOWO - Struktura Ekofizjograficzna - Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości NADRATOWO
 • pdf ZAŁ GRAF 2 RACZYNY - Struktura Ekofizjograficzna - Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości RACZYNY
 • pdf ZAŁ GRAF 2 ROZWOZIN - Struktura Ekofizjograficzna - Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości ROZWOZIN
 • pdf ZAŁ GRAF 2 SADOWO - Struktura Ekofizjograficzna - Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości SADOWO
 • pdf ZAŁ GRAF 2 TADAJÓWKA - Struktura Ekofizjograficzna - Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości TADAJÓWKA
 • pdf ZAŁ GRAF 2 WÓLKA - Struktura Ekofizjograficzna - Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości WÓLKA

Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miejscowości: Wiadrowo i Dąbrowa wraz prognozą oddziaływania na środowisko

 • pdf PROJEKT UCHWAŁY
 • pdf PROGNOZA OOŚ WIADROWO - PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO dla projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miejscowości WIADROWO i DĄBROWA
 • pdf ZAŁ GRAF ab - Miejscowy Plan zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Wiadrowo i Dąbrowa
 • pdf ZAŁ GRAF WIADROWO DĄBROWA - Struktura Funkcjonalno - Przestrzenna projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Wiadrowo i Dąbrowa
 • pdf ZAŁ GRAF 2 WIADROWO - Struktura Ekofizjograficzna - Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości WIADROWO

Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Rzężawy wraz prognozą oddziaływania na środowisko

Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Dąbrowice wraz prognozą oddziaływania na środowisko

 • pdf PROJEKT UCHWAŁY
 • pdf PROGNOZA OOŚ DĄBROWICE - PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO dla projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości DĄBROWICE
 • pdf ZAŁ GRAF MPZP DĄBROWICE - Miejscowy Plan zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości DĄBROWICE
 • pdf ZAŁ GRAF DĄBROWICE - Struktura Funkcjonalno - Przestrzenna projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości DĄBROWICE
 • pdf ZAŁ GRAF 2 DĄBROWICE - Struktura Ekofizjograficzna - Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości DĄBROWICE

Ogłoszenia o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Żuromin oraz prognoz oddziaływania na środowisko do wymienionych planów miejscowych

 • pdf OBWIESZCZENIE 2017.02.21a.pdf - OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Żuromin z dnia 21 lutego 2017r.
 • pdf OBWIESZCZENIE 2017.02.21b.pdf - OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Żuromin oraz prognoz oddziaływania na środowisko do wymienionych planów miejscowych z dnia 21 lutego 2017r.