Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy i Miasta w Żurominie

ZACZYTANE PRZEDSZKOLE

ZACZYTANE PRZEDSZKOLE

Powiatowo-Miejska Biblioteka Publiczna w Żurominie oraz Studium Prawa Europejskiego zaprasza do udziału w Ogólnopolskim Konkursie

dla opiekunów/wychowawców/asystentów, dyrektorów przedszkoli oraz przedszkolaków

 

ZACZYTANE PRZEDSZKOLE

Konkurs przeprowadzony zostanie w okresie od 28 kwietnia do 31 grudnia 2017 r. Przedszkola, które wykonają zadania przewidziane regulaminem konkursu, otrzymają certyfikaty „Zaczytane przedszkole” oraz zaświadczenia o ukończeniu kursu.

Regulamin konkursu:
 1. Celem konkursu jest rozwijanie czytelnictwa u dzieci w wieku przedszkolnym.
 2. Przedszkola przystępujące do konkursu przyjmą na siebie zadania, których wykonanie będzie oceniane przez jury punktowo, w skali od „1″ do „10″. Warunkiem do otrzymania tytułu i certyfikatu „Zaczytane przedszkole” jest uzyskanie co najmniej 80% punktów za 8 z 10 zadań. W skład jury wchodzą przedstawiciele organizatora konkursu.

Zadania konkursu:
 1. Przeprowadzenie debaty wśród dzieci przedszkolnych „ Książka naszym przyjacielem”. Ocena na podstawie sprawozdania, prac plastycznych, zdjęć, filmików przesłanych do jury konkursu poprzez stronę internetową.
 2. Wykonanie przez dzieci „Wielkiej Księgi Grupy”. Każda grupa przedszkolna tworzy kronikę dokumentującą życie przedszkolne. Ocena na podstawie sprawozdania, prac plastycznych, zdjęć, prezentacji multimedialnych przesłanych do jury konkursu poprzez stronę internetową.
 3. Zorganizowanie wspólnie z biblioteką innowacyjnej imprezy przedszkolnej (angażującej lokalną społeczność), której celem będzie rozwijanie i promowanie czytelnictwa. Ocena na podstawie sprawozdania, prac plastycznych, zdjęć, filmików przesłanych do jury konkursu poprzez stronę internetową.
 4. Zorganizowanie konkursu plastycznego ,,Moja wymarzona książka”. Do realizacji zadania warto zaangażować rodziców przedszkolaków. Ocena na podstawie sprawozdania, prac plastycznych, zdjęć przesłanych do jury konkursu poprzez stronę internetową.
 5. Prowadzenie kącika wymiany książek. Dzieci przynoszą przeczytane książki, które mogą zostać wypożyczone przez innych. Ocena na podstawie sprawozdania, prac plastycznych, zdjęć przesłanych do jury konkursu poprzez stronę internetową.
 6. Zorganizowanie „Dnia Postaci z Bajek”. Ocena na podstawie sprawozdania, prac plastycznych, zdjęć, prezentacji multimedialnych przesłanych do jury konkursu poprzez stronę internetową.
 7. Zapoznanie dzieci z zawodem bibliotekarza, drukarza, pisarza i księgarza. Ocena na podstawie sprawozdania, prac plastycznych, zdjęć przesłanych do jury konkursu poprzez stronę internetową.
 8. Udział w dowolnej ogólnopolskiej kampanii na rzecz promocji i rozwoju czytelnictwa. Ocena na podstawie sprawozdania, prac plastycznych, zdjęć przesłanych do jury konkursu poprzez stronę internetową.
 9. Opracowanie programu rozwoju kompetencji czytelniczych dzieci przedszkolnych. Ocena na podstawie sprawozdania przesłanego do jury konkursu poprzez stronę internetową.
 10. Zgłaszanie swoich przedstawicieli do udziału w kursie „Rozwijanie czytelnictwa u dzieci w wieku przedszkolnym”, który w okresie od 28.04.2017 r. do 28.09.2017 r. przeprowadzi w formie e-learning Studium Prawa Europejskiego w Warszawie (zadanie obowiązkowe).
 
 
 • Prace konkursowe zwieńczą zbiorcze informacje przedszkoli o przebiegu prac konkursowych i uzyskanych efektach. Informację (na wzorze dostarczonym przez jury), opracowują wspólnie opiekunowie/wychowawcy/asystenci, dyrektorzy przedszkoli oraz przedszkolaki.
 • Informacje o przedsięwzięciach w ramach konkursu, wraz z informacją o innych przedsięwzięciach podjętych przez przedszkole należy przesyłać przez stronę internetową konkursy.spe.edu.pl do dnia 31 grudnia 2017 r.
 • Adres jury konkursu „Zaczytane przedszkole” Al. Jerozolimskie 151, lokal 2222, 02-326 Warszawa, e-mail: sekretariat@zaczytaneprzedszkole.pl
 • Zgłoszenia przedszkoli do konkursu należy przesyłać wraz ze zgłoszeniem udziału w kursie w terminie do 31 marca 2017 r. na formularzu, który zamieszczony jest na stronie www.zaczytaneprzedszkole.pl

Z poważaniem,

Dyrektor Studium Prawa Europejskiego
Monika Jeruzalska


Data wytworzenia: 2017-03-24 10:13 Autor: Powiatowo-Miejska Biblioteka Publiczna w Żurominie Data publikacji: 2017-03-24 10:13 Osoba udostępniająca na stronie: Mariusz Stępski Data ostatniej modyfikacji: 2017-03-24 Osoba modyfikująca: