Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy i Miasta w Żurominie

Przedłużenie stopni alarmowych BRAVO i CHARLIE-CRP

Przedłużenie stopni alarmowych BRAVO i CHARLIE-CRP

Na podstawie Zarządzenia nr 172 z dnia 31 maja 2023 roku w sprawie wprowadzenia drugiego stopnia alarmowego oraz 173 z dnia 31 maja 2023 roku w sprawie wprowadzenia trzeciego stopnia alarmowego CRP, Prezes Rady Ministrów od dnia 1 czerwca 2023 roku, od godz. 00:00, do dnia 31 sierpnia 2023 roku do godz. 23:59 wprowadził na całym terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:
•    Drugi stopień alarmowy (BRAVO)
•    Trzeci stopień alarmowy CRP (CHARLIE-CRP)
Drugi stopień alarmowy BRAVO ma charakter prewencyjny i jest związany z aktualną dynamiczną sytuacją geopolityczną w regionie i w Ukrainie oraz wzmożonym ruchem na granicy. Ten stopień alarmowy obejmuje cały kraj.
Stopień BRAVO jest drugim w czterostopniowej skali stopni alarmowych i można go wprowadzić w przypadku zaistnienia zwiększonego i przewidywalnego zagrożenia wystąpieniem zdarzenia o charakterze terrorystycznym, kiedy jednak konkretny cel ataku nie został zidentyfikowany.
Natomiast stopień alarmowy CRP został wprowadzony w celu przeciwdziałania zagrożeniom w cyberprzestrzeni. Stopień CHARLIE–CRP dotyczy bezpieczeństwa cyberprzestrzeni i jest trzecim z czterech stopni alarmowych określonych w ustawie o działaniach antyterrorystycznych. Stopień ten jest wprowadzany w przypadku wystąpienia zdarzenia potwierdzającego prawdopodobny cel ataku o charakterze terrorystycznym w cyberprzestrzeni albo uzyskania wiarygodnych informacji o planowanym zdarzeniu. Ten stopień alarmowy CRP również obejmuje teren całego kraju.

 


Data wytworzenia: 2023-06-02 13:00 Autor: Mariusz Bryska Data publikacji: 2023-06-02 13:00 Osoba udostępniająca na stronie: Mariusz Bryska Data ostatniej modyfikacji: 2023-06-02 Osoba modyfikująca: Mariusz Bryska