Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy i Miasta w Żurominie

Ogłoszenie o wyłożeniu projektu miejscowego planu zagospodawownia przestrzennego miasta Żuromin

Ogłoszenie o wyłożeniu projektu miejscowego planu zagospodawownia przestrzennego miasta Żuromin

Ogłoszenie o wyłożeniu projektu miejscowego planu zagospodawownia przestrzennego miasta Żuromin


Data wytworzenia: 2021-02-01 14:22 Autor: Piotr Suchoparski Data publikacji: 2021-02-25 11:45 Osoba udostępniająca na stronie: Piotr Suchoparski Data ostatniej modyfikacji: 2021-02-26 Osoba modyfikująca: Piotr Suchoparski