Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy i Miasta w Żurominie

Konsultacje projektu uchwały Sejmiku Województwa Mazowieckiego zmieniającej uchwałę w sprawie „Rocznego programu współpracy Województwa Mazowieckiego ...

Konsultacje projektu uchwały Sejmiku Województwa Mazowieckiego zmieniającej uchwałę w sprawie „Rocznego programu współpracy Województwa Mazowieckiego ...

Uprzejmie informuję, że 26 października 2021 r. Zarząd Województwa Mazowieckiego przyjął uchwałę nr 1687/267/21 w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Sejmiku Województwa Mazowieckiego zmieniającej uchwałę „Rocznego programu współpracy Województwa Mazowieckiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2022 rok”. Konsultacje odbędą się w okresie od 27 października do 9 listopada 2021 r.


Data wytworzenia: 2021-11-03 10:56 Autor: Piotr Suchoparski Data publikacji: 2021-11-03 10:56 Osoba udostępniająca na stronie: Piotr Suchoparski Data ostatniej modyfikacji: 2021-11-03 Osoba modyfikująca: Piotr Suchoparski