Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy i Miasta w Żurominie

Komunikat w sprawie ptasiej grypy z dnia 10 maja 2021 roku

Komunikat w sprawie ptasiej grypy z dnia 10 maja 2021 roku

UWAGA

mieszkańcy Gminy i Miasta Żuromin !!!

W związku z ustanowieniem nowych obowiązków związanych z zapobieżeniem rozprzestrzeniania się wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) (wirus niepatogenny dla ludzi) informuję, że zgodnie z „Rozporządzeniem nr 13 Wojewody Mazowieckiego z dnia  7 maja 2021 r. w sprawie zwalczania wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) na terenie powiatu żuromińskiego, mławskiego, płockiego, gostynińskiego, płońskiego, sierpeckiego, węgrowskiego, wyszkowskiego, ciechanowskiego, sokołowskiego, ostrowskiego, kozienickiego oraz przasnyskiego”

teren Gminy i Miasta Żuromin został ustanowiony obszarem zapowietrzonym

W związku z powyższym apeluję o przestrzeganie postanowień Rozporządzenia nr 13 Wojewody Mazowieckiego z dnia  7 maja 2021 r. oraz obowiązujących zasad bioasekuracji.

Nieprzestrzeganie nakazów i zakazów może powodować wzrost zagrożenia grypą ptaków

Informacja o niepokojących objawach chorobowych lub padnięciach drobiu powinna być niezwłocznie przekazana do Powiatowego Lekarza Weterynarii w Żurominie.

telefon: 23 657 39 47, e-mail: inspekcja@piwzuromin.pl

 

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 4 kwietnia 2017 r. w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków (Dz.U. 2017 r., poz.722)

OBOWIĄZUJE NAKAZ

zgłaszania do Powiatowego Lekarza Weterynarii w Żurominie miejsc, w których jest utrzymywany drób lub inne ptaki, z wyłączeniem ptaków utrzymywanych stale w  pomieszczeniach mieszkalnych.

Naruszenie nakazów, zakazów lub ograniczeń wydanych w celu zwalczania choroby zakaźnej zwierząt lub zapobiegania takiej chorobie zagrożone jest administracyjną karą pieniężną.

 

Rozporządzenie nr 13 z dnia 7 maja 2021 r. w sprawie zwalczania wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) na terenie powiatu żuromińskiego, mławskiego, płockiego, gostynińskiego, płońskiego, sierpeckiego, węgrowskiego, wyszkowskiego, ciechanowskiego, sokołowskiego, ostrowskiego, kozienickiego oraz przasnyskiego, Dz. Urz. poz. 4159

 

Rozporządzenie nr 11 z dnia 26 kwietnia 2021 r. w sprawie zwalczania wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) na terenie powiatu żuromińskiego, mławskiego, płockiego, płońskiego, sierpeckiego, węgrowskiego, wyszkowskiego oraz ciechanowskiego Dz. Urz. poz. 3717 utraciło moc.

 

Burmistrz

Gminy i Miasta Żuromim

/ – /    Aneta Goliat


Data wytworzenia: 2021-05-10 11:20 Autor: Mariusz Bryska Data publikacji: 2021-05-10 11:20 Osoba udostępniająca na stronie: Mariusz Bryska Data ostatniej modyfikacji: 2021-05-10 Osoba modyfikująca: Mariusz Bryska