Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy i Miasta w Żurominie

Informacja dotycząca udostępnienia danych dla GUS.

Informacja dotycząca udostępnienia danych dla GUS.

Szanowni Państwo,

Na podstawie art. 13 ust. 3 RODO, informujemy że zmienił się cel przetwarzania Państwa danych osobowych, zawartych w deklaracjach śmieciowych.

Jeżeli w deklaracjach podali Państwo dobrowolnie dane kontaktowe w celu usprawnienia kontaktu (tj. m.in. numer telefonu, czy adres e-mail), zawiadamiamy iż na mocy przepisów prawa jesteśmy zobowiązani do udostępnienia tych danych Głównemu Urzędowi Statystycznemu z siedzibą w Łodzi (dotyczy programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2021, wprowadzonego rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 25 września 2020 r., na podstawie ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej).

Urzędy Gmin są zobowiązane, w oparciu o zapisy ww. badania, do przekazania danych zawartych w deklaracjach śmieciowych, tj. danych jednostkowych o właścicielach nieruchomości
w rozumieniu ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz ich współmałżonkach składających deklaracje i ich korekty o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zakresie nieruchomości: zamieszkałych, częściowo zamieszkałych oraz nieruchomości rekreacyjnych (domki letniskowe i inne wykorzystywane do celów rekreacyjno-wypoczynkowych) według stanu w dniu 31 grudnia 2020 r.

Dziękujemy za zrozumienie.

Burmistrz Gminy i Miasta Żuromin

/-/ Aneta Goliat

pdf Informacja RODO.pdf


Data wytworzenia: 2021-02-24 08:26 Autor: Piotr Suchoparski Data publikacji: 2021-02-24 08:26 Osoba udostępniająca na stronie: Piotr Suchoparski Data ostatniej modyfikacji: 2021-02-24 Osoba modyfikująca: Piotr Suchoparski