Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy i Miasta w Żurominie

Informacje o planowanych pomiarach pól elektromagnetycznych

Informacje o planowanych pomiarach pól elektromagnetycznych

Informujemy, że na stronie internetowej:
https://www.networks.pl/informacje-o-planowanych-pomiarach-pem/
publikowane są informacje o planowanych pomiarach pól elektromagnetycznych realizowanych przez Laboratorium Badań Środowiskowych NetWorkS!
Funkcjonowanie ww strony jest wypełnieniem zobowiązania opisanego w pkt. 14 załącznika do Rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 17.02.2020 r. (Dz. U. 2022, poz. 2630) w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku.

Informacja


Data wytworzenia: 2024-01-22 13:33 Autor: Mariusz Bryska Data publikacji: 2024-01-22 13:33 Osoba udostępniająca na stronie: Mariusz Bryska Data ostatniej modyfikacji: 2024-01-22 Osoba modyfikująca: Mariusz Bryska

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego znak WC.ZUZ.4210.20.2024.MG