Żuromin - Biuletyn Informacji Publicznej

X edycji konkursu plastycznego na Pocztówkę Wielkanocną pt. „Żonkil – symbol nadziei …

Drukuj
1 2 3

Powiatowo - Miejska Biblioteka Publiczna w Żurominie przy współpracy z "CARITAS" Diecezji Płockiej w ramach ogólnopolskiej akcji „Pola nadziei” zapraszają  uczniów szkół podstawowych X edycji konkursu plastycznego na Pocztówkę  Wielkanocną  pt.  „Żonkil – symbol nadziei …”.

Już od 20 lat w Polsce organizowana jest coroczna akcja „Pola nadziei” (powiat żuromiński przystąpił do tej edukacyjnej kampanii społecznej w roku 2008). Jej celem jest edukacja i uwrażliwianie społeczeństwa, w szczególności jego najmłodszej części, na los ludzi terminalnie chorych oraz szerzenie idei hospicyjnej. Symbolem akcji jest żonkil – kwiat wiosny, kwiat nadziei na nowe życie. W wielu miastach Polski rozkwitają wtedy prawdziwe żywe żonkilowe poletka, tymczasem w Żurominie rozkwitną żonkile na dziecięcych pocztówkach Wielkanocnych namalowanych z wyobraźni i z serca … idea jednak pozostaje ta sama.

 

  Zapraszamy do udziału w konkursie …

 

 

Cele konkursu:

 

     * przybliżenie dzieciom i młodzieży symboli związanych z niesieniem pomocy potrzebującym,

     * kształtowanie wrażliwości na potrzeby ludzi chorych i cierpiących,

     * propagowanie postaw otwartych na drugiego człowieka,

     * rozwijanie wyobraźni artystycznej wśród dzieci i młodzieży.

 

Kategorie uczestników konkursu:

 

     * szkoły podstawowe z terenu  powiatu żuromińskiego  ( dwie kategorie: I – III klasy oraz IV – VI klasy)

 

 Warunki  konkursu:

 

    * prace plastyczne wykonane technika płaską  (np. malarska, rysunek, grafika,  techniki mieszane, kolaże itp.),

    * największy dopuszczalny format prac  A5  (połowa kartki A4),

    * żonkil – element konieczny na pocztówce.

                                              

 

Opis prac:

 

  Prace powinny być opisane na oddzielnej kartce w sposób następujący:

     * imię i nazwisko autora pracy, wiek, adres i nr tel.,

     * pełna nazwa placówki, adres i nr tel.,

Prosimy o nie naklejanie kartek z danymi na pocztówkę

 

 Uwagi końcowe:

 

     * organizatorzy powiadomią laureatów konkursu o terminie wręczenia nagród i wyróżnień,

     * prace zgłoszone do konkursu przechodzą na własność organizatorów,

     * organizatorzy zastrzegają sobie prawo publikacji prac konkursowych,

     * organizatorzy nie odpowiadają za zniszczenia lub uszkodzenia powstałe podczas transportu lub przesyłania,

     * termin nadsyłania prac: do 7 kwietnia 2017 roku na adres Powiatowo - Miejskiej Biblioteki Publicznej, ul. Warszawska 4, 09-300 Żuromin,

     * Rozstrzygnięcie  konkursu nastąpi w dniu 10 kwietnia 2017 roku i podane zostanie do wiadomości publicznej.

 

 

 

 

 

Patronat medialny nad konkursem:„Kurier Żuromiński”.

 

 

Poniżej przedstawiamy niektóre prace z ubiegłego roku,

 


Data wytworzenia: 2017-03-16 13:16 Autor: Powiatowo-Miejska Biblioteka Publiczna w Żurominie Data publikacji: 2017-03-16 13:16 Osoba udostępniająca na stronie: Mariusz Stępski Data ostatniej modyfikacji: 2017-03-16 Osoba modyfikująca: Mariusz Stępski